•  รายการภาคภาษาไทยเสนอข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน  รวมถึงข่าวเกี่ยวกับชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลีย  ท่านสามารถพ็อดคาสรายงานที่น่าสนใจได้จากเว็บไซท์ของเรา

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

ชาวญี่ปุ่นและมรดกมืดของค่ายกักกันในออสเตรเลีย

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงขึ้น ชีวิตของชาวญี..

 • Upload24 Apr 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

ผลกระทบต่อชุมชนไทยหลังยกเลิกวีซ่า 457

ชุมชนไทยจะได้รับผลอย่างไรต่อการที่รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียประกาศยกเลิกวีซ่า 457 เอสบีเอส ไทย กับกับตัวแทนคนไทยที่มีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ ทั้งตัวแทนยื่นวีซ่า นายจ้าง และลูกจ้างที่ถือวีซ่า 457

 

 • Uploaded24 Apr 2017

 • Duration23 Minutes

 • Download11MB

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศยกเลิกวีซ่า 457

นายกรัฐมนตรีมัลคอล์ม เทิร์นบูล ของออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกวีซ่า 457 เพื่อทำงานชั่วคราวสำหรับลูกจ้างที่มีทักษะอาชีพ และจะนำวีซ่าแรงงานทักษะรูปแบบใหม่มาใช้แทน

 • Uploaded20 Apr 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download4MB

รัฐบาลประกาศให้การขอสัญชาติออสเตรเลียยากขึ้น

นายกรัฐมนตรีมัลคอล์ม เทิร์นบูล แถลงการปฏิรูปขนานใหญ่ ในการสมัครขอสัญชาติ จากนี้ไป ผู้อพยพที่หวังจะเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งผ่านการตอบคำถามเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรมและทัศนะคติของพวกเขาต่อผู้หญิงด้วย

 

 • Uploaded20 Apr 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

กฎจราจรใหม่สะท้อนอะไรในสังคมไทย?

คนไทยในออสเตรเลียคิดอย่างไร กับการที่นายกรัฐมนตรีไทยใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ พรบ. จราจรทางบก สั่งห้ามนั่งท้ายรถกระบะและแค็บของรถ รวมทั้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ท่ามกลางการคัดค้านว่าทำให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อน ขณะที่บางส่วนเห็นด้วยว่าความปลอดภัยควรมาก่อน

 • Uploaded18 Apr 2017

 • Duration20 Minutes

 • Download10MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.