Advertisement
A clergyman shows his support for Ebrahim Raisi (AAP)

Kampînî hellbîjartînekan le Êran-ke emro be rêwe deçêt, û hellbijardeyan le nêwan 2 kandîd-Serok Hassan Rouhani ke hewll dedat willatekey nizîk-bîkatewe le rojawa û kesayetî Ayinî Ebrahim Raisi. û bo yekemcar le mêjû Êran da torrî komellayetî bekar dehênrêt bo kampînkirdin.

Published on
Friday, May 19, 2017 - 18:34
File size
2.9 MB
Duration
6 min 24 sec