Advertisement
Kani Xulam (Supplied)

Le em hevpeyvîne da le gell rojnamevan û shirovekarî siyasî Kanî Xulam le Washingtone we, pirsiyarî lê dekeyn sebaret be herishkirdinî pasawananî Erdogan bo ser xopîshanderanî Amrikî-Kurd û Armenî le Washington. Herweha bas le mebest û amancekanî serdanekey Serokî Turkî dekeyn bo Washington...

By
ROZA GERMIAN
Published on
Friday, May 19, 2017 - 18:49
File size
5.3 MB
Duration
11 min 28 sec