Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Norwegian radio

Latest in Norwegian Radio

Mye har forandret seg i stemmerettens historie i Norge, og det diskuteres fortsatt flere endringer for å utvide manntallet.
Asylum Søker Resource Center sier Australia enkelt kan tredoble sitt humanitære og flyktninginntak. Kommentarene kommer idet det har blitt holdt arrangementer...
Den føderale regjeringen forbereder seg på en kamp med Labor over sine foreslåtte endringer i statsborgerskaploven etter at samtalen om samarbeid på tverrs av...
Ny forskning fra Royal Children's Hospital i Melbourne viser det store flertallet av barn ligger langt over de nasjonale retningslinjene på ikke mer enn to timers...
Hvert år ankommer det tusenvis av flyktninger og asylsøkere til Australia. Mange av dem har flyktet fra krig, forfølgelse og tortur.Å sørge for at de har tilgang...
The Family Law is now streaming On Demand
#TheFamilyLaw

Watch the lovable Laws - anytime, anywhere. #TheFamilyLaw now on SBS OnDemand. Also available in Chinese, Vietnamese and Korean