پناهنده ایرانی در نارو: ما زندانیان آزادی هستیم که برای مردم دنیا به نمایش گذاشته شده ایم

  • Uploaded3 Mar, 2015

  • Duration18 Mins 04 Secs

  • Download8.3 MB

موضوع پناهجویان و پناهندگان در استرالیا در شمار موضوعاتی است که همواره در رسانه های گوناگون کشور به آن پرداخته میشود در کنار موضوعات ...

بیشتر بخوانید

کشور نارو
ADVERTISEMENT

رادیو

برنامه قبلی

Danger 5, Series 2 - DVD/Digital

Only one thing stands in the way of Hitler’s ultimate quest for world domination – Danger 5!

What's the Catch? - DVD/Digital

Gourmet Farmer Matthew Evans investigates where our seafood comes from, which fish we should be eating and why.

Census Explorer
ADVERTISEMENT