بشرا: دختر باهوش ایرانی که تنها در پنج ماه انگلیسی یاد گرفته است

  • Uploaded31 Mar, 2015

  • Duration08 Mins 46 Secs

  • Download4 MB

از هر ده نفر دانش آموز مدرسه هولروی واقع در غرب سیدنی، شش نفر بعنوان پناهنده وارد استرالیا شده اند و جالب آنکه در حدود یک سوم دانش آموزا...

بیشتر بخوانید

ADVERTISEMENT

رادیو

برنامه قبلی

Danger 5, Series 2 - DVD/Digital

Only one thing stands in the way of Hitler’s ultimate quest for world domination – Danger 5!

What's the Catch? - DVD/Digital

Gourmet Farmer Matthew Evans investigates where our seafood comes from, which fish we should be eating and why.

Census Explorer
ADVERTISEMENT