تراژدی گروگانگیری سیدنی: رویکرد رنگارنگ جامعه ایرانیان سیدنی

  • Uploaded20 Dec, 2014

  • Duration13 Mins 01 Sec

  • Download6 MB

با گذشت چند روز از ماجرای گروگان گیری روز سه شنبه شانزدهم دسامبر در "مارتین پلیس" واقع در مرکز شهر سیدنی تعداد زیادی از مردم این شهر همچنا...

بیشتر بخوانید

ADVERTISEMENT

رادیو

برنامه قبلی

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT