خلاقیت یک دانشمند ایرانی-استرالیایی که جان هزاران نفر در جهان را نجات خواهد داد

  • Uploaded18 Nov, 2014

  • Duration14 Mins 58 Secs

  • Download6.9 MB

پروفسور بیژن ثمالی، پروفسور مهندسی سازه و مدیر برنامه دانشگاه وسترن سیدنی است پروفسور ثمالی، نویسنده یا نویسنده مشترک بیش از چهار صد...

بیشتر بخوانید

پروفسور بیژن ثمالی
ADVERTISEMENT

رادیو

برنامه قبلی

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT