یکی از ایالت های استرالیا تحریم فروش سیگار به همه متولدین سال دو هزار به بعد را بررسی می کند

  • Uploaded25 Nov, 2014

  • Duration05 Mins 59 Secs

  • Download2.7 MB

دولت تاسمانیا در حال بررسی لایحه ای است که در صورت تصویب آن، فروش توتون و تنباکو به همه افرادی که بعد از سال دو هزار به دنیا آمده باشند، ...

بیشتر بخوانید

ADVERTISEMENT

رادیو

برنامه قبلی

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT