Advertisement
1511items
.......ልባ ካብ ምሒር ተሮግሮግታ ነቲ ከም ንኽትኮስ ዝተቐረበ ተተኳሲ ተወጢሙ ዘሎ አጥባታ ንቅድሚት እናወጣወጠ ኣሰራሰሮ። ካብ ትሽቱሻ ረሃጽ ንታሕቲ ገጹ ኮረር ክብል ተፈለጣ። እንታይ ክትገብር ከምዘለዋ እኳ እንተዘይተረድኣ፡ ንገብሪት ሕቑፍ ከተብሎ በሃገት።........ዉሽጣዊ ስሚዒታ ዝርበጽ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዓ።
መራሕቲ ሀገራት ኢትዮጵያን ግብጺን በቢወገኖም አብ ሀገራት መፋስስ ሩባ አባይ ዑደት ክገብሩ ቀንዮም፡፡ አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተስፋሕፊሑ ዝነበረ ባርኖስ አብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ተገሊፁ:: ኢትዮጵያ አብ ወሽጢ እዚ ዓመት 370 ዘይሕጋውያን አተሓበበርቲ ስግረ ዶብን አዘዋወርቲ ሰብን አብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለት አፍሊጣ፡፡ 63 ሚኢታዊ ደቂ አነስትዮ...
ናይ ሰልፊ One Nation መራሒት ፖውሊን ካንሰን ብሓሙስ ኣብዝተጋብኤ ሴነት ኣውስትራሊያ ምሉእ ገጻ ዝሽፍን ቡርቃ ለቢሳ ብምእታዋ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ንሳ ግና ነቲ ተግባር መልሲ ትህበሉ ኣላ። እታ ሰነተር ገለ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዝለብሳኡ ምሉእ ገጽ ዝሽፍን ለቢሳ ዝኣተወት ቅድሚቲ ፓርላማ ብዛዕባ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምሉእ ገጽ ዝሽፍን ክዳን ምልባስ ንምእጋድ ክትዕ ንኽገብር...
ሳን ትግራይ ኣብ ጉዱኣት ኣካላት ዝሰርሕ ዘይመንግስታዊ ገባር ሰናይ ትካል እዩ። እቲ ትካል ምስካልኦት ትካላት ኮይኑ ዝመሃዞ መጽሓፈ ድምጽ ንመምሃሪ ኣዳልዩ ንተጠቀምቲ ድሉው ገይሩ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሪፖርት ይቐርብ።
ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ቩወልታ አ ኢስጳኛ ንአፍሪቃዊት ጋንት ዳይመንሽን ዳታ ወኪሎም ካብ ዝሳተፉ ተቀዳደምቲ ከምዝተመርጸ እታ ጋንታ አፍሊጣ: ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ 2017 ኢትዮጵያዊ ሙኽታር እድሪስ ንእንግሊዛዊ ሞ ፋራሕ ብምቕዳም ዝድነቕ ዓወት ኣመዝጊቡ: ኣልማዝ ኣያና ኣብ 5000ሜ ኣብ መወዳእታ መስመር ተቐዲማ ካልኣይቲ ብምውጻእ ብሩር ተሰሊማ: ህያብ መሲ ንሓደ ተጣባቂ ሰብአዊ...
መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዶባቱ ዝርከቡ ክልተ ሚልዮን ስደተኛታት ገንዘባዊ ሓገዝ ከቕርብ ንውዱብ ሕቡራት ሃገራት መጸዋዕታ ኣቕሪቡ፡ ጻውዒት ንኣድማ ናይ ተቓውሞ ምርጫ ኬንያ ጸማም እዝኒ ረኺቡ፡ ክልተ ጉጅለታት ረድኤት ካብ መስርሕ ኣድሕን ህይወት ማእከላይ ባሕሪ ካብ ሓለውቲ ዶብ ሊብያ ምፍርራሕ ስለዘጋጠመን ኣቋሪጸንኦ፡ ዳዊት ኢሳቕ ክፍታሕ ዳግም መጸዋዕታ ቀሪቡ፡
ከቢድ ሓደጋ ውሒዝ ዝፈጠሮ ዕልቕልቕ ኣማኢት ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከምዝኽ እሉ ተፈሊጡ። በቲ ሓደጋ ኣብ ገዝ ኦም ደቂሶም ከለዉ ሰባት ብጭቃ ተደብዮም፡ እቲ ውሒዝ ጸራሪጉ ዝወሰዶምውን ኣለዉ። 
መበቆልን ዕብየትን ጀበርትነት ካበይ ክሳብ ኣበይ? ጂኦግራፊያዊ፡ ማሕበራዊ ኣቃዉማን ጀበርቲ እንታይ ይመስል? ሕቶ ጀበርቲ እንታይ እዩ? ንምንታይ ሕቶ ጀበርቲ ፍሉይ ሕቶን መልሲ ዘይተረኽቦ ሕቶን ኮይኑ? ዝመስሉ ሕቶታት ጸሓፊ መጽሓፍ ኤሪትሪያውያን ጀበርቲ፡ መበቆላዊ ድሕረ ባይታ ሙስጦፋ ሌስዳይ መብርሂ ሂቡ ኣሎ። ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ። 
ማሰን ምልቀሰን ኣቶ ገብረመድህን ሓጎስ ምስ ካል ኦት ማሰኛታት ከምኡ ድማ ዓበይቲ ዕበዩ ትብል ግጥሚ  
ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ዶብ ኤርትራ ዘለዉ ኣእዱግ በረኻ ፍሉይ ሓለዋ ንኽግበረሎም፡ ኣብ ዓለም ከተመዝግቦም ምዃና ገሊጻ። ኣብ ትግራይ ስያመን መላለይን ኣብያተ ንግዲ ብቋንቋ ትግሪኛ ክከውን ተደንጊጉን ኣብ ተግባር ምውዓል ጀሚሩ፡፣ 8.5 ሚሊዮን ዜጋታት ኢትዮጵያ ረዴኤት መግቢ ይጽበዩ ኣለዉ።መስጊድ ኣልነጃሺ መስሕብ በጻሕቲ ዓለም ይኸውን ኣሎ፡፣ 
ኣሰጋገርቲ ሰባት ን 300 ሶማሊያዊያንን ኢትዮጵያዊያንን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ኮነ ኢሎም ኣጥሒሎም። 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዝነበረ ሕማም ውጽኣትን ተምላስን ሎምዘበን'ውን ብተመሳሳሊ ከምተራእየን፡ ጠንቂን ሳዕቤኑን መፍትሒኡን ዝምልከት ጸብጻብ እንሆ፡፣ 
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣርባዕተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ፡ ኣልማዝ ኣያና ተኣምራታዊ ዓወት ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ለንደን ከተመዝግብ እንከላ ገንዘበ ዲባባ ግን ዘገርም መወዳእታ ወጺኣ፡ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድድም ብሽክለታት ቩወልታ ኣ በርገስ ዝድነቕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ፡ ተላባዒ ሕማም ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ለንደን ሰብ ዘዛረበ ኩነታት ፈጢሩ፡
ኣመሪካ ምስ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዝምድና ክትጅምር ሓደ ኣባል ኮንግረስ ኣመሪካ ጸዊዑ።ኣብ ርዋንዳ ዝተገብረ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ፖል ካጋመ ብ 99 ሚእታዊ ድምጺ ስልጣን መሪሕነቱ ዳግም ኣደልዲሉ።መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ብዝፍጽሞ ብልሽውና ካብስልጣኑ ንም እላይ ዝተገብረ ናይ ፓርላማ ሕቡ እ ምሃብ ድምጺ ንስክላ ድሒኑ። 
ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ደማስቆ ኣብ 1971 እዩ ምስቶም ንነጻነት ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ንኽቃለስ ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዮ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር እንተነበረ እኳ፡ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ተኣሲሩ። ንሱ ከም መምህር ካድርን ጸሓፊ ፖለቲካ ህ.ግ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከም ፈላጢ ውሽጢ፡ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ኣቕዋም ኣብ ብሄር፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖትን ካልእ ፍልስፍናን እቲ...