Advertisement
1240items
Newly added
ተጋዳላይን ህቡብ ደራፋይ ቋንቋ ትግረን ስዒድ ዓብደላ ኣብ ኣውስትራልያ ኢዱ ሂቡ፡ ሕጽረት መግቢ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብግቡእ ዘይተቓልሐ ዜናታት 2016ዩ ኔሩ ተባሂሉ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋላኳ ዝለዓለ ጋግ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻታትን ይሃልወኒ መዕቆቢ ስደተኛታት ምዃና ግን ብግቡእ ስለዘይተቓልሐ ኣይተፈልጠለይን ትብል፡ ኤውሮጳ ዝረግጹ ዘለው መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ስለዝበዝሑ ኣስጋኢ ኮይኑ
ሓደ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ኣውስትራልያ እቶም ዝሃብተሙ ክልተ ቢልዮነራት ማለት ወናኒት ዕደና ጂና ራይንሃርን ሃብታም ኣባይቲ ሃሪ ትሪጉቦፍን 20% ህዝቢ ኣውስትራልያ ብሓንሳብ ተደሚሩ ካብ ዝውንኖ ገንዘብ ዝለዓለ ከምዘለዎም ገሊጹ።
ጸብጻብ ዓለም 2017 ተዓዛቢ መሰል ደቂ ሰባት (Human Rights Watch)
ኣብ ኣውስትራልያ ኣቦ ወንበር ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣቶ ኢብራሂም ሓጅ ንንጥፈታት እቲ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብ መደባት ስፖርት መንእሰያትን ህጻናትን፡ መጻኢ መደባትን ብድሆታትን ዝምልከት ምስ SBS ትግርኛ ዘካየዶ ዕላል
ቁጽሪ ተሰደድቲ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋናት ኣብ ጀርመንን ፈረንሳን ዝካየዱ ምርጫታት ወሳኒ ጉዳይ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ይመስል። እቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ነዚ ከቢድ ዛሕሊ ዊንተር ኣብ ምሕላፍ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ሕብረት ኤውሮጳ ሓድነት ክህሉ ይጽውዕ።
ዓመት መጸ ምስሕሓብ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ግዜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዳግም ይቕልቀል፡ ቀነኒሳ በቀለን ግርማይ ገብረስላሰን ኣብ ማራቶን ለንደን ተሳተፍቲ ምዃኖም ተገሊጹ፡ ባሕረይን ዝመደበራ ቅድድም ብሽክለታ ባሕረይን-መሪዳ መመረቕታ ጌራ፡
ሓይልታት ሱዳን ፈተነ ምስግጋር ሰባት ኣፍሺልና ይብሉ፡ ኢትዮጵያ ናይ ደገ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዋንነት ክህልወን ከተፍቀድያ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መሬቱ ዝበጽሑ ቁጽሪ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ 2016 ብክልተ ሲሶ ቀኒሱ ይብል፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምሕጋዙ ሓደ ፈረንሳዊ ሓረስታይ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ

እዋን ኣዝማ ነድህበሉ

ወለዲ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ንወቕታዊ ምውሳኽ ኣዝማ ኣብ ህጻናትን/መንእሰያትን ክዳለው መጸዋዕታ ቀሪቡ።

ከመይ ኣሎና!

ግጥሚ ብዑቕባስላሰ ሃይለ
ድምጻዊ ክብሮም ተኽለወይኒ ብዛዕባ ኣኽሱምን ነታ ክተማ ዝምልከት ሓድሽ ስራሓቱን ምስ SBS ትግርኛ የዕልል።
ኣብዚ ሰሙን ዝተመረቐትን ኣብ ዕዳጋ ዝወዓለትን ሰርጌን ዝተሰምየት ሓዳስ ውልቀ መጽሄት ትግርኛ ምኽንያት ጌሩ ጸብጻብ እዋናዊ ኩነታት ናይ ውልቂ ፕረስ ኣብ ትግራይ ዝድህስስ መደብ
ተሃብኪ ንመርዓ ብዘይበጽሑ መናእሰይን ጓሶትን ይፅወት፡፡ ብረይታ ንተሃብኪ እትቕረብ አምበለወይቲ በትሪ እያ፡፡ ከመይ ትስራሕ ማሾ እትበሃል ቀዳዳት ዝበዝሑዋ ታኒካ እትህቦ አገልግሎት፤ በሰሮ ሰበይቲ በቶም ጓሶት እንታይ ተበሃል አብዚ ትሕዝቶ ስምዑዎ፡፡
ካብ 2016 ናብ 2017 ኣብ ዝሰገርናሉ እዋን ብእምነት፡ ብትምህርቲ፡ ብምዝናይ፡ ወዘተ ንብዙሓት ክፋል ሕብረተሰባት እናመሃሩ፡ እናጸናንዑን እናዛነዩን ጽልዋ ዘሕድሩ ሰባት እናዓደምና ብዛዕባ ዘገልግልዎ ህዝቢ ሓሳባቶም ከካፍሉና ክንገብር ኢና። ናይ ሕጂ ዕዱም ኤስቢኤስ ከኣ መምህርን ዘማርን ዑቕባስላሰ ሃይለ'ዩ።
ዝያዳ ገንዘብ ዝተዋህበኩም ምለስዎ ዝብሉ መጸዋዕታ ደብዳበታት ካብ ሰንተርሊንክ ይለኣኹ ብምህላዎም ንብዙሓት ሰባት ኣብ ጭንቀት የእትይዎም ይርከብ። መረረ ህዝቢ ዝቃልሓሉ መድረኻት ምብዝሑን መንግስቲ ዝህቦ ዘሎ መልሲን