Advertisement
1290items
ወሰኽ ቁጽሪ ገበናት ጽልኢ ዘበገሶም መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን መጻእትን ኣብ ጀርመን ይርአሎ። ኣብ 2016 ልዕሊ 3500 መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ተሰደድቲ ውልቀሰባትን መንበሪ ኣባይቶምን ከምዝተፈጸሙ የርእዩ። እዚ ቅልጡፍ ወሰኽ ዘርኢ ኮይኑ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ጀርመን ማሕበረሰባት ተሰደድቲ ክከላኸል ዝያዳ ክሰርሕ መጸዋዕታ የቕርባለዋ።
ህቡብ ተመራማሪ ታሪኽን ማሕበራዊ መጽናዕትን ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ዝሓለፈ ሰሉስ ስነስርዓት ቀብሮም ተፈጺሙ።
መንዩ ተሓታቲ? ትዕዝብተይ ኣብ ሰብ ሓዳር ዲያስፖራጠባዩ ቀይሩ / ጠባያ ቀይራ ካብኡ ሓሊፉውን ኣነ እየ ሰብ ገይረዮ ወይ ገይረያ እምበር እንታይ ይፈልጥ / ትፈልጥ ምስ ተደጋገመ ግን ኣሰልችያትኒ ኣነ ውን ብግደይ ..............ዋእ ካን ዶ ኩሉ ሰብ ካብ ዓዱ ምስወጸ ጠባዩ ይቅይር እዩ ........... ክብል ነነብሰይ ክሓትት ጀመርኩበሉ ነዚኣ ቁርብ እትመስል ዕላል ኣላትኒ ሞ...
ዓይነታትን ትርጉማትን ሕድሪን ዋሕስን ብመንጽር ሕግታት እንዳባ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኛ ኣብ ሑመራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ብዛዕባ ፍታሕ ዶብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምላሽ ሂቦም።ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ሓገዝ ዝዉዕል ሕብረት ኣውሮጳ 30 ሚሊዮን ዩሮ ሰሊዑ። 
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ኣብ ዝዋፈራሉ እዋን ዝጥዕምን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ክፍሊት ዘለዎ ኣገልግሎት ምእላይ ቆልዑ ወይ child care ክዓቢ ይረኣሎ። ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ዝከውን ኣገልግሎት ምእላይ ቆል ዑ ወይ መው ዓሊ ቆልዑ ከምዘሎ ብምንታይ ትፈልጡ? ነቲ መንግስቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝህቦ ናይ ገንዘብ ደገፍ መሰል ምርካብ ኣለኩምዶ? እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ መልሲ ኣለዎ። 
ኣብ ዙር ዖማን 2017 መርሃዊ ቅዱስ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ፥ ኣብ ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2017 ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መዳልያታት ኣዋህሊለን፥ ሶሻል መድያ (ማሕበራዊ መድረኻት) ንመልክዕ ደገፍ ስፖርት ዓለም ይቕይሮ፥
ኣብ ቪክቶሪያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትግራይ ንመበል 42 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ትግራይን ምውላድ ህወሓትን ኣብ መልበርን ኣኽቢሮሞ። ነቲ ዝተገብረ ጽምብል ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ዘዳለናዮ ጸብጻብ እንሆ..
ኣብቲ ፍርቂ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ኣቕርቦት መግቢ ክረኽበሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በጺሑ ዝበሃለሉ ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳን፡ ከቢድ ጥምየት ወይ ዓጸቦ ወሪዱ ከምዘሎ ብዕሊ ተኣዊጁ። ድሮ፡ ሓደ ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ጥምየት ኣነጸላሊዩዎ ክኸውንከሎ፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ጸገም ዝጥቀስ ዝተናውሐ ሓድሕድ ኩናትን ቁጠባዊ ቅልውላውን እዩ። 
ብዝሒ ዝኣረጉ ወይ ዝሸምገሉ ህዝቢ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ኣገልግሎት ግቡእ ክንክን ምሃብ ኣዚዩ ዘድልየሉ ዘሎ ኣገዳሲ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ን ኣረጋዊያን ዝወሃብ ኣገልግሎት ከምዘሎ ኣይርድኡን ሓደው ድማ ከመይ ገይርካ ነዚ ኣገልግሎት ከምዝርከብ ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ኣብ ዕድመ እርግና እትርከቡ ሰባት ወይ ኣለይቶም ነዚ ኣገልግሎት ንምፍላጥን ብከመይ ተረባሕቲ እዚ...
25 ዓመት ፕለቲካዊን ቁጠባዊን ጉዕዞ ትግራይን ዉሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ከመይ ኣሎ?ምዕባለ ፍታሕ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታትን ኣብ ምንታይ ይርከብ?
ሕጊታት እንዳባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት ንዝተፈላለየ ሕጊታት እንዳባ ዝድህስስ ናይ ሕጊ ምሁር ምሉእብርሃን በርሀ ሓጎስ ብመልክዕ መጽሓፍ ካብዘዳለዎ መጽናዕታዊ ስራሕ ብምውካስ ዝቐረበ መደብ። 
ብዛዕባ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ን እወንታዊ ለውጢ ፡( Orgnisation of Tigryans Network for Afermative Action ( OTNA) አብ ወርሒ ለካቲት 2017 ብወግዒ ተመስሪቱ አሎ፡፡ ብዛዕባ ዕላማታት እዚ ጥምረትን አድማስ ትሕዝቶኡን ዝምልከት ምስ ዓለም ለኸ ዳይሬክተር ፕሮግራም እቲ ጥምረት ዝኾነ ደስታ ገብረ ሃዋርያ ( ባሻ ደስታ) ዝተገብረ ቃለ መሕትት እነሆ፡፡
ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብክልቲኡ ጾታታት ተዓዊታ፡ ዓብላልነት ገንዘበ ዲባባ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ይቕጽል፡ መላኩ በላቸው ሓድሽ ክብረወሰን ማራቶን ሆንግ ኮንግ ኣመዝጊቡ፡ ፈይሳ ለሊሳ ምስ ስድርኡ ዳግም ተራኺቡ፡ መርሃዊ ቅዱስን ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ ዙር ዖማን ዝድነቕ ውጽኢት ኣመዝጊቦም፡
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሮያል ኮሚሺን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዉሽጢ 35 ዓመታት ብመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ኣውስትራሊያ ዝተፈጸመ ግብረ ስጋዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ብሮያል ኮሚሺን ዝጻረ ዘሎ ጥርዓናት ናይ 4500 ግዳያት ኣብ 1000 ትካላት እቲ ቤተክርስትያን ብ1880 መራሕቲ እቲ ሃይማኖት ዝተፈጸመ ዓመጽ እዩ፡፣ ንዝብል ጸብጻብ ኣብ መደባትና ምስ ኣቃላሕናዮ፡...