Coming Up Sun 7:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
直播
SBS普通话

曲线回澳还是继续等待?中国留学生陷入两难“心态有点崩”

Kết quả học tập trong nhà trường không quyết định sự thành công trong tương lai của trẻ. Source: AAP

澳大利亚再次延长旅行管制至2月底,部分中国留学生绕道第三国成功“曲线回澳”,目前仍滞留在中国的留学生陷入两难境地:是马上动身曲线回澳,还是继续原地等待?

悉尼大学的丁永超在澳大利亚实行旅行管制的第二天动身前往泰国,停留14天后已经成功入境返回澳大利亚。他说,自己的课程中包含许多实际操作的内容,没有办法上网课,不回来“成本太大”。

第三国:风险自己担

在泰国的两个星期,他大部分时间都待在宾馆。“泰国虽然对中国比较开放,但现在已经有一些病例积累了,也并不是很安全。”而且,现在有很多中国学生都途径泰国前往澳大利亚,他担心中国学生聚在一起会增加传染风险,于是选择“自己待着”。

泰国本地的防护措施其实要比澳洲好得多,在澳洲基本上没有人戴口罩,但在泰国大家都有戴,尤其是在公共交通上面。

他呼吁希望通过第三国曲线回澳的同学们,一定要做好防护措施。“如果这些第三国的确诊病例持续增加,甚至超过中国的很多省份,那本身有的一种途径也会受到影响。”

Ding Yongchao
University student Ding Yongchao has returned to Australia after self-quarantining in Thailand for 14 days.
Supplied

等待:计划被耽搁

Eric本打算2月1日乘机返回澳大利亚,当天到机场办好手续托运好行李之后忽然得到澳大利亚实行旅行管制的通知,确认自己无法返澳之后只能回到家中,等待旅行管制的取消。

等待了20多天后,他依然决定继续等待,因为“反正都等这么久了”。他的家人朋友都不支持他从第三国返澳。“现在国内疫情严重,搭飞机去第三国中转的话也比较危险,”他自嘲到:“还是老老实实响应国家号召,隔离在家吧!”

刚刚毕业的Eric不用回澳上课,但他自己的规划都被旅行管制打乱了。他本来计划回到澳大利亚找工作,但由于现在无法亲自签署部分文件,无法拿到职业资格证书,自己的职业规划受到影响只能被拖延。

Coronavirus travel ban
Coronavirus travel ban sees Chinese students miss start of university, Australian tertiary education sector scrambling
Unsplash / Fred Moon

澳大利亚大学从本周开始陆续开学,悉尼大学的托托本来订好了11日返澳的机票,听到旅行管制的消息之后只能取消。他说,悉尼大学24号开学,澳大利亚政府的这个决定对包括他在内的所有中国留学生来说影响特别大。

目前托托已经准备延期半年毕业,他说自己现在“心态有点崩”、“情绪很受影响”。他说:“有很多损失,无论时间还是个人,都会有很大很大的影响。”

有报道称,政府正在考虑试验性地放行一小部分学生,从而在保护国民和减小教育产业受到的打击之间做出平衡。个别大学也出台政策,资助学生绕道第三国,尽快回澳开课。

关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司