Coming Up Tue 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Armenian radio

Բժիշկին Անկիւնը 2017 - 2 - Մորթի քաղցկեղ

Checking for skin cancer Source: AAP Image/Dan Himbrechts

Էս Պի Էսի հայկական րատիոժանի համար Տոքթոր Ասատուր Էքմեճեանի պատրաստած «Բժիշկին Անկիւնը» հաղորդումներու շարքին երկրորդը ՝Մորթի Քաղցկեղ՛ի մասին է - պատճառ, դարմանում եւ նախազգուշութիւն: