Coming Up Tue 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Armenian radio

ՔՈՎԻՏ-19 Աւստրալիոյ մէջ. Տեղեկութիւն որ պարտադիր է իմանալ ձեր լեզուով

Testing temperature for COVID-19 Source: Getty Images

ՔՈՎԻՏ-19 տեղեկութիւններու սոյն հաւաքածոն, կը պարունակէ կարեւոր տեղեկութիւններ ձեր թեզուով:

Անգլերենով ՔՈՎԻՏ-19 թարմացումներու համար այցելել. SBS News Covid-19 

COVID-19 Պատուաստը Աւստրալիոյ մէջ

Աւստրալիոյ կառավարութիւնը յանձն առած է բոլոր Աւստրալիացիներուն ապահով եւ արդիւնաւէտ ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստանիւթերու մատչելիութիւն ապահովել՝ անմիջապէս որ անոնք տրամադրելի ըլլան: 

 

COVID-19 vaccine national roll-out strategy
COVID-19 vaccine national roll-out strategy
Australian Government - Department of Health

 

Գիտնալու համար եթէ կրնաք ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստ մը ստանալ և ուր կրնաք գրանցուիլ ժամադրութեան մը համար այցելել. https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

Եթէ 40 տարեկան էք կամ աւելի մեծ, պատուաստուելու իրաւունք ունիք: Որոշ անձեր որոնք 16-էն 39 տարեկանի միջեւ են, նոյնպէս պատուաստումի իրաւունք կրնան ունենալ:

Կրնաք ժամադրութիւն առնել ձեր բժիշկին հետ և պատուաստի վերաբերեալ տեղեկութիւն կրնաք գտնել այստեղ՝ https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Որոնք՞ են յանձնարարուած պատուաստները

Աւստրալիական Պատուաստումի Տեխնիկական Խորհրդատուական Խումբը (ATAGI) խորհուրդ կ'ուտայ ՔՈՎԻՏ-19 Comirnaty (Pfizer) պատուաստը որպէս նախընտրելի պատուաստ անոնց համար որոնք 16-էն 59 տարեկանի միջեւ են:

ՔՈՎԻՏ-19 AstraZeneca պատուաստը կարելի է նաեւ տրամադրել մարդոց որոնք 18-էն 59 տարեկանի միջեւ են:

Եթէ իրաւունք չ'ունիք, և 18 տարեկան էք կամ աւելի մեծ, կրնաք խնդրել որ ձեզի տեղեկացնեն երբ իրաւունք կ'ունենաք: 

16 տարեկանէն վար անձեր տակաւին իրաւունք չ'ունին պատուաստումի Աւստրալիոյ մէջ:

 

ՔՈՎԻՏ-19-ի հետ կապուած մտային առողջութեան աջակցութիւն

2020-ին աւստրալիական կառավարութիւնը, MBS (Better Access) նախաձեռնութեան միջոցով, Հոգեբոյժներուն, Հոգեբաններուն եւ Բժիշկներուն աւելի լաւ հասանելիութիւն ունենալու մտային առողջութեան խնամքի ծրագրի մը տակ, բոլոր իրաւասու հիւանդներուն համար իւրաքանչիւր օրացուցային տարուայ համար, տարեկան 10 Մետիքէրի լրավճարով հոգեբուժական նիստեր աւելցուցած է:

Աւստրալիական կառավարութիւնը, Քովիտ-19-ի հետ առնչութիւն ունեցող մտային առողջութեան օգնութիւն կարգադրեց, մտային առողջապահութեան առցանց "Head to Health" հարթակի միջոցով, տեղեկութիւն և ուղղութիւն տրամադրելու թէ ինչպէս պէտք է պահել մտային առողջութիւնը քորոնա ժահրի համաճարակի և ինքնա-մեկուսացումի ժամանակ:

Embrace Mental Health ծրագիր մըն է որ կը ղեկավարուի Mental Health Australia-ի կողմէ և կը կեդրոնանայ մտային առողջութեան վրայ մարդոց, որոնք մշակութային և լեզուական տարբեր ծագում ունին, անոնց տրամադրելով միջոցներ, ծառայութիւններ և տեղեկութիւն մշակութային մատչելի ձեւաչափով:

Եթէ կարիք ունիք ձեր լեզուով մտային առողջութեան օգնութեան հեռաձայնեցէք TIS National 131 450 համարին կամ այցելել  tisnational.gov.au թարգմանիչ մը կարգադրելու համար: TIS National 100-է աւելի լեզուներով թարգմանութիւններ կը տրամադրէ և մատչելի է օրական 24 ժամ, շաբաթական 7 օր, տեղական հեռախօսազանգի գինով:

Մտային առողջութեան վերաբերեալ յաւելեալ տեղեկութիւններու համար այցելեցէք Աւստրալիոյ մէջ մտային առողջութեան ծառայութիւններու մասին տեղեկութիւններու ձեր լեզուով:

Ֆինանսական դժուարութիւններ (Համաճարակային Արձակուրդի Աղէտի Վճարում)

Եթէ ֆինանսական դժուարութիւններ կը դիմագրաւէք, դիմեցէք Covid19 Money Smart-ին,կամ հեռաձայնեցէք Ազգային Պարտքի Օգնութեան գիծ (National Debt Helpline) 1800 007 007 հեռախօսահամարով:

Դաշնային Կառավարութիւնը վճարովի համաճարակային արձակուրդի (pandemic leave )  համար «աղէտի վճարում» ունի:

Վճարումը կը վերաբերի այն աշխատաւորներուն որոնք չեն կրնար եկամուտ ունենալ որովհետեւ ինքնամեկուսացման մէջ են կամ մեկուսացման տակ, կամ կը խնամեն ՔՈՎԻՏ-19-ը ունեցող մէկը:

Իւրաքանչիւր նահանգի կամ հողամասի մէջ Համաճարակային Արձակուրդի Աղէտի  վերաբերեալ տեղեկութեան համար սեղմեցէք վարը նշուած կապերը.

ՔՈՎԻՏ 19-ը ինչպէ՞ս կը տարածուի եւ ինչպէ՞ս կարելի է կանխել

ՔՈՎԻՏ-19-ը անձէ անձ կը փոխանցուի հետեւեալ միջոցներով.

 • Սերտ շփում վարակիչ անձի մը հետ, նոյնիսկ անոր ախտանշաներուն ի յայտ գալէն առաջ:
 • Սերտ շփում վարակը հաստատուած անձի մը հետ որ կը հազայ կամ կը փռնգտայ:
 • Վարակ ունենալը հաստատուած անձի մը հազէն կամ փռնգտուքէն վարակուած արարկաներու (օրինակ դուռի բռնակներ կամ սեղաններ) դպնալ, ապա ձեր բերնին կամ դէմքին դպնալ:

Դուք կրնաք կանխել այդ՝ ձեռքի եւ հազի / փռնգտուքի լաւ առողջաբանութեամբ եւ երբ հիւանդ էք, ուրիշներէն ձեր հեռաւորութիւնը պահելը լաւագոյն պաշտպանութիւնն է վարակներու մեծամասնութեան դէմ: Դուք պէտք է՝

 • Պահպանէք ընկերային առնուազն 1,5 մեթր հեռաւորութիւնը եւ յարգէք 4 քառակուսի մեթրի համար 1 անձ կանոնը:
 • Ձեր ձեռքերը յաճախ լուաք օճառով եւ ջուրով, ուտելէն առաջ եւ վերջը, եւ արտաքնոց երթալէն ետքը:
 • Ձեր հազերն ու փռնգտուքը ծածկէք, թուղթէ թաշկինակները նետէք, եւ օգտագործէք ալքոհլով պատրաստուած ձեռքի մանրէազերծիչ:
 • Եթէ վատ զգաք, խուսափեցէք ուրիշներու հետ շփուելէ (մարդոցմէ 1,5 մեթրէն աւելի հեռու մնացէք):

Աւստրալիական Կառավարութիւնը բոլոր բնակիչներուն կը յանձնարարէ ներբերել COVIDSafe app-ը:

 Եթէ ախտանշաններ զգաք, քննութեան ենթարկուեցէք

Պսակաժահրի ախտանշանները կրնան դասուիլ մեղմ հիւանդութենէ մինչեւ թոքատապ, եւ նման են պաղառութեան եւ գրիպի այլ դէպքերու, եւ կը ներառեն՝

 • Ջերմ
 • Շնջառական ախտանշաններ
 • *Հազ
 • *Կոկորդի ցաւ
 • *Շնչառութեան նեղութիւն

Այլ ախտանշաններ կրնան ներառել քթի հոսք, գլխացաւ, մկաններու կամ յօդերու ցաւ, սրտխառնուք, փորհարութիւն, փսխում, հոտառութեան կորուստ, փոփոխուած համի զգացում, ախորժակի կորուստ եւ յոգնածութիւն:

Իշխանութիւնները Քովիտ-19 Ախտանշանի Ստուգիչ (COVID19 Symptom Checker) մը մշակած են որը դուք կրնաք տունէն օգտագործել:

Պսակաժահրի համար յատուկ բուժում գոյութիւն չունի, բայց ախտանշաններուն մեծ մասը կարելի է բուժել օժանդակ բժշկական խնամքով: Մանրէասպան դեղերը արդիւնաւէտ չեն ժահրին դէմ:

Եթէ ախտանշաններ յայտնուին, պէտք է քննութեան ենթարկուիք: 

Եթէ կը փափաքիք ձեր ախտանշաններուն մասին մէկու մը հետ խօսիլ, խորհուրդ ստանալու համար հեռաձայնեցէք Ազգային Պսակաժահրի Օգնութեան Գիծ (National Coronavirus Helpline): Գիծը կը գործէ օրական 24 ժամ, շաբաթը եօթը օր. 18000 020 080:

Ու՞ր կրնաք քննութեան ենթարկուիլ

Իւրաքանչիւր նահանգի կամ հողամասի մէջ քննութեան բուժարաններ գտնելու համար սեղմել վարը նշուած կապերը.

Եթէ ՔՈՎԻՏ-19-ով ախտորոշուած էք, պէտք է ինքնամեկուսանաք.

Մի՛ երթաք հանրային վայրեր ինչպէս գործի, դպրոց, առեւտուրի կեդրոններ, երեխաներու խնամքի վայրեր կամ համալսարան:

Մէկէ մը խնդրեցէք որ ձեզի համար ուտելիք եւ այլ անհրաժեշտ իրեր բերէ եւ ձեր դռան մուտքին թողու:

Այցելուներ ներս մի՛ ընդունիք – ձեր տան մէջ պէտք է ըլլան միայն այն անձերը որոնք սովորաբար ձեզի հետ կը բնակին :

Ո՞վ աւելի շատ ենթակայ է լուրջ հիւանդութեան

Շատեր որոնք վարակուած են կրնան երբեք չհիւանդանալ, ոմանք թեթեւ ախտանշաններ կ'ունենան եւ դիւրաւ կը լաւանան, եւ ուրիշներ կրնան շատ արագ եւ ծանր հիւանդանալ: Այլ պսակաժահրերու հետ ունեցած նախորդ փորձառութեան համաձայն լուրջ վարակի վտանգին ամենէն շատ ենթակայ են՝

 • 50 տարեկան եւ աւելի մեծ Ապորիճինի եւ Թորըս Նեղուցի Կղզեցիներ որոնք մէկ կամ աւելի մնայուն բժշկական պայմաններ ունին
 • 65 տարեկան եւ աւելի մեծ մարդիկ որոնք մնայուն բժշկական պայմաններ ունին: «Մնայուն բժշկական պայմաններ» սահմանումին մէջ ընդգրկուած պայմանները պիտի յղկուին երբ աւելի շատ ապացոյցներ յայտնուին:
 • 70 տարեկան եւ աւելի մեծ մարդիկ
 • Խանգարուած պաշտպանութեան դրութիւն ունեցող մարդիկ

 Դիմակ հագնի՞մ

Աւստրալիոյ որոշ նահանգներ եւ հողամասեր կը յանձնարարեն կամ կը պահանջեն դիմակ գործածել: Եթէ ձեր նահանգին կամ հողամասին պարագաները փոխուին, դիմակներու վերաբերեալ խորհուրդը ստիպուած կրնայ ըլլալ փոխուելու: Կարեւոր է տեղեակ մնալ ձեր տեղական շրջանին մէջ վերջին խորհրդատուութեան մասին:

Դիմակի վերաբերեալ վերջին խորհուրդներու մասին տեղեակ մնալու հանար հետեւեցէք ձեր տեղական կառավարութեան թարմացումներուն.

Երբ դիմակ կը կրէք, կարեւոր է ճիշդ հագնիլ.

 • Ձեր ձեռքերը լուացէք կամ մանրէազերծեցէք նախ քան դիմակը դնելը կամ հանելը
 • Վստահ եղէք որ դիմակը կը ծածկէ ձեր քիթն ու բերանը եւ սեղմօրէն կը տեղաւորուի ձեր կզակին տակ, ձեր քթին կամուրջին վրայ եւ ձեր դէմքին կողմերը:
 • Դիմակը հագնելու կամ հանելու միջոցին անոր առջեւի մասին մի դպչիք
 • Թոյլ մի տաք որ դիմակը կախուած ըլլայ ձեր վիզէն կամ ձեր քթին տակ
 • Մէկ անգամ գործածելի դիմակները կրկին մի գործածէք. վերագործածելի դիմակները գործածելէ ետք լուացէք, չորցուցէք եւ մաքուր չոր տեղ մը պահեցէք:

Ճամբորդութիւն Աւտրալիայէն  դէպի դուրս, դէպի Աւստրալիա, կամ Աւստրալիոյ մէջ

Նահանգներ եւ հողամասեր կրնան կիրառել իրենց սահմանափակումները, ներառեալ գոցել իրենց պետական սահմանները:

Տուեալներու պարտադիր հաւաքագրում

1 Հոկտեմբեր 2020-էն սկսեալ ներքին թռիչքներու վերաբերեալ տուեալներու պարտադիր հաւաքագրում գոյութիւն ունի, շփման հետապնդումի ժամանակ նահանգներուն եւ հողամասերուն օգնելու նպատակով. անուն, Ե նամակի հասցէ, բջջային հեռախօսահամար մը եւ բնակած նահանգը:

Հանրային Փոխադրամիջոց Ազգային սկզբունքներ

Հանրային փոխադրամիջոցներու սպասարկութիւնները նահանգներուն եւ հողամասերուն պատասխանատուութիւնն են, եւ Ազգային Խորհրդարանը շարք մը սկզբունքներ կը վաւերացնէ հանրային փոխադրամիջոցներու աշխատաւորներուն եւ ճամբորդներուն առողջութեան ու ապահովութեան կառավարման օգնելու համար, ներառեալ, չի ճամբորդել երբ վատ կը զգաք, ֆիզիքական հեռաւորութիւն պահպանել վարորդներէն եւ այլ ճամբորդներէն, եւ խուսափիլ կանխիկ դրամ գործածելէ:

Ճամբորդութեան սահմանափակումներ

Միջազգային թռիչքներու համար կան ժամանակաւոր միջոցներ որոնք պարբերաբար կը վերանայուին կառավարութեան կողմէ:

Սա կրնայ ազդել դէպի Աւստրալիա ձեր թռիչքին: Տեղեկութիւնը յաճախակի կը փոխուի:

Յաւելեալ տեղեկութեան համար ստուգեցէք Smart Traveller-ի վերջին թարմացումը:

Մեկուսացման (Quarantine) եւ քննութեան պահանջները կը կառավարուին եւ կը կիրարկուին նահանգներու եւ հողամասերու կառավարութիւններուն կողմէ.

Եթէ կը փափաքիք արտասահման ճամբորդել, ճամբորդութեան բացառութեան համար կրնաք դիմել համացանցով եթէ հետեւեալ դասակարգերէն մէկուն տակ կ'իյնաք:

 • Ձեր ճամբորդութիւնը ՔՈՎԻՏ-19-ի բռնկման արձագանքերուն մէկ մասն է, ներառեալ օգնութեան տրամադրում
 • Ձեր ճամբորդութիւնը կարեւոր նշանակութիւն ունի անհրաժեշտ արդիւնաբերութեան եւ գործառութեան համար (ներառեալ արտահանման եւ ներածման արդիւնաբերութիւններ)
 • Կը ճամբորդէք Աւստրալիոյ մէջ անհասանելի անհրաժեշտ բժշկական դարմանում ստանալու համար
 • Կը ճամբորդէք անհրաժեշտ եւ անխուսափելի անձնական գործով
 • Կարեկցական եւ մարդասիրական պատճառներով
 • Ձեր ճամբորդութիւնը կը բխի ազգային շահերէ :

Աւստրալիայէն մեկնելու պայմաններու մասին յաւելեալ տեղեկութեան համար Սեղմել այստեղ 


Կառավարական տեղեկութիւն

 


 

Աւստրալիոյ մէջ մարդիկ պէտք է նուազագոյնը 1,5 մեդր հեռու մնան ուրիշներէ: Ստուգեցէք ձեր նահանգի սահմանափակումները հաւաքոյթներու չափերու շուրջ:

Եթէ պաղառութեան կամ հարբուխի ախտանշաններ ունիք, ստուգում կազմակերպեցէք հեռաձայնելով ձեր բժիշկին կամ Քորոնավայրըս Առողջութեան Տեղեկութեան Թէժ Գիծին 1800 020 080:

Էս Պի Էսի կողմէ լուր և տեղեկութիւն կը տրամադրուի 63 լեզուներով-sbs.com.au/coronavirus.

Կը խնդրուի ստուգել ձեր նահանգի կամ հողամասի համապատասխան ուղեցոյցները. NSW, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Northern Territory, ACT, Tasmania.