Coming Up Tue 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Armenian radio

Ինչպէս՞ կրնաք ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստը ստանալ Աւստրալիոյ մէջ

Covid-19 vaccines Source: GettyImages- Tang Ming Tung

Աւստրալիոյ ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստի թողարկումը կը շարունակուի: Կարդացէք յօդուածը գիտնալու համար թէ երբ և ուր կրնաք գրանցուիլ ձեր պատուաստումին համար:

Աւստրալիոյ ՔՈՎԻՏ-19 Պատուաստի Ազգային Թողարկումի Ռազմավարութիւնը կը դասաւորէ առաջնահերթութիւն ունեցող բնակիչները և երկրի տարածքին տեղերը ուր պատուաստները պիտի տրամադրուին: Առաջնագիծի առողջութեան խնամքի աշխատողներ,  քարանթինի և սահմանի աշխատողներ, ինչպէս նաեւ տարիքի և անկարողութեան խնամքի բնակիչներ և աշխատողներ թողարկումի ռազմավարութեան մէջ առաջնահերթութիւն ունեցող բնակիչներն են:

Գիտնալու համար եթէ կրնաք ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստ մը ստանալ և ուր կրնաք գրանցուիլ ժամադրութեան մը համար այցելել. https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

Հետեւեցէք այս կայքի քայլերուն գիտնալու համար եթէ իրաւունք ունիք պատուաստի մը:

Եթէ իրաւունք չ'ունիք, և 18 տարեկան էք կամ աւելի մեծ, կրնաք խնդրել որ ձեզի տեղեկացնեն երբ իրաւունք կ'ունենաք: 

16 տարեկանէն վար անձեր տակաւին իրաւունք չ'ունին պատուաստումի Աւստրալիոյ մէջ:

Կրնաք ժամադրութիւն մը գրանցել ձեր բժիշկին հետ և պատուաստի վերաբերեալ տեղեկութիւն կրնաք գտնել այստեղ՝ https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Որոնք՞ են յանձնարարուած պատուաստները

Պատուաստումի Աւստրալիական Տեխնիկական Խորհրդատուական Խումբը (ATAGI) խորհուրդ կ'ուտայ որ Pfizer (Comirnaty) պատուաստը նախընտրաբար տրամադրուի 60 տարեկանէ վար անձերու:

AstraZeneca պատուաստը նախընտրաբար պիտի մատակարարուի 60 տարեկան և աւելի մեծ մարդոց: Սակայն, 18-59 տարեկան անձ մը կրնայ որոշել ստանալ ԱսթդրաԶենեքա պատուաստը, խորհրդակցելէ ետք իրենց առողջապահական մասնագէտին հետ և հաւանութիւն տրամադրելով:  

Moderna պատուաստը պայմանական հաւանութիւն ստացաւ 18 տարեկան և աւելի վեր աւստրալիացիներուն համար և թողարկումը կը նախատեսուի Սեպտեմբերէն սկսեալ:

Australia's Coronavirus vaccine roll out
Australia's Coronavirus vaccine roll out
Australian Department of Health

 


Coronavirus vaccine priority population
Coronavirus vaccine priority population (Australia)
Australian Department of Health

Ձեր պատուաստումը պիտի պահուի հանրային արձանագրութեան մը մէջ

Կառավարութիւնը պէտք է որոշ տեղեկութիւն պահէ անհատներու մասին որոնք կը պատուաստուին գիտնալու համար թէ ո՞վ ստացած է:  Աւստրալիական Պատուաստումի Ծրագիրը մատակարարողներու պարտականութիւնն է որ անձի մը տուեալները գրանցեն ՔՈՎԻՏ-19 իւրաքանչիւր պատուաստումէ ետք:  

Անհատի մը պատուաստի իրավիճակը կ'ակնկալուի որ մատչելի ըլլայ My Health Record և Medicare-էն (Immunisation History Statement), կամ տպուած վկայականով մը որ կը տրուի պատուաստումի ժամանակ որու կը հետեւի էլեքդրոնային կրկնօրինակի ուղարկումը իմէյլով:

Բոլոր ՔՈՎԻՏ-19 պատուաստները ձրի են

Պատուաստները ձրի են բոլոր աւստրալիացի քաղաքացիներուն, մշտական բնակիչներուն և բոլոր այցագիր ունեցողներուն համար: Որեւէ մէկը Աւստրալիոյ մէջ որ ունի ուսանողի, աշխատանքի, ձիրքի, ընտանիքի, կողակիցի, գաղթականի, ապաստան բնտրողի, ժամանակաւոր պաշտպանութեան այցագիր, ինչպէս նաեւ մարդասիրական, շրջանային, կամրջող կամ յատուկ այցագիր ունեցողներ կրնան ստանալ ձրի ՔՈՎԻՏ-19  պատուաստ:  

Կալանքի հաստատութիւններու մէջ գտնուողներ նոյնպէս կրնան ձրի պատուաստ ստանալ, ներառեալ անոնք որոնց այցագիրը չնչուած է:


SBS Քորոնա ժահրի տեղեկութիւն ձեր լեզուով sbs.com.au/coronavirus

Կառավարութեան Քորոնա ժահրի տեղեկութիւն

  • Առողջութեան նախարարութիւն - ՔՈՎԻՏ-19Պատուաստի տեղեկութիւն ձեր լեզուով
  • Տնային Հարցերու նախարարութիւն - ՔՈՎԻՏ-19տեղեկութիւն ձեր լեզուով  

  • Աւստրալիոյ մէջ մարդիկ պէտք է նուազագոյնը 1,5 մեդր հեռու մնան ուրիշներէ
  • Եթէ հարբուխի կամ տենդախառն հարբուխի ախտանշաններ ունիք, տունը մնացէք և ստուգուեցէք  
  •  Խնդրեմ ստուգեցէք ձեր նահանգի կամ հողամասի համապատասխան ուղեցոյցերը. NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.