Coming Up Sat 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Burmese radio

ၾသစေၾတးလ်က ျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသအသီးသီးေတြရဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တလႊားမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ကန္႔သတ္မႈေတြဟာ သင္ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ စိုးရိမ္မကင္းစရာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တႏိုင္ငံလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉  အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီေနရာမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ကိုဗစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၂၀ မွာ update လုပ္ခဲ့ၿပီး https://www.sbs.com.au/language/burmese/coronavirus-updates မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


 

Victoria

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

 • အိမ္ျပင္ထြက္တဲ့အခါ- ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါ။ 
 • အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ - အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာဆိုရင္ အေယာက္ ၁၀၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ပါတယ္။
 • ေနအိမ္မွာ - တစ္ရက္မွာ လူ ၃၀ ဦးအထိ လာလည္ခြင့္ရွိၿပီး တစ္အိမ္တည္းသားလည္း ျဖစ္စရာ မလိုအပ္ပါဘူး။ (တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို ထည့္တြက္စရာ မလိုပါ။)
 • ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း - လူအေယာက္ ၃၀ အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါတယ္။ (တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို ထည့္တြက္စရာ မလိုပါ။) 
 •  ေဆးရုံနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာေတြမွာ -  လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သူ ဦးေရကန္႔သတ္ျခင္းမရွိသလို လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ ၾကာခ်ိန္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဆးရုံနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာေတြကသာ ခ်မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ၊ အသုဘအခမ္းအနားနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စုေဝးမႈ - လူအေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမရွိပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာအေဝးမွာ ေနရာခ်ေပးႏိုင္ရင္ ဆန္႔သေလာက္ လက္ခံႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။  

လုပ္ငန္းခြင္ 

အိမ္မွာေနၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရင္ အိမ္မွာပဲ ဆက္ေနၿပီး လုပ္ကိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လူေတြ သြားလာလွဳပ္ရွားမႈ ကိုနည္းပါးေစၿပီး ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႕မႈကို ေႏွးေကြးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္သမား ၂၅% အလုပ္ျပန္ဆင္းႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၄ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ လုပ္ကိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္မွာ ရုံးလုပ္ငန္းနဲ႔ ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြမွာ ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ရမယ္လို႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို ဘယ္သြားသြား ယူသြားရမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသုံးယာဥ္ေပၚတက္တဲ့အခါ တျခားလူနဲ႔ ယာဥ္ငွားေတြ စီးတဲ့အခါအျပင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာနဲ႔ လူမ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ႏွာေခါင္းစည္းေတြ ဆက္လက္ တပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္လို႔ မရပဲ အလုပ္သြားမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး လုံၿခဳံေဘးကင္းစြာေနပါ။ 

 • အလုပ္မွာေနတဲ့အခါ၊ အိမ္အျပင္ထြက္တဲ့အခါ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ျခင္း 
 • လက္ကို ပုံမွန္ေဆးေၾကာျခင္း
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းနဲ႔ နာေခ်တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ တစ္ရွဴးထဲ ဒါမွမဟုတ္ လက္တံေတာင္ေကြးနဲ႔ အုပ္ထားတာမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 • တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၁.၅ မီတာ အကြာအေဝးမွာ ေနထိုင္ဖို႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအားလုံးမွာ COVIDSafe Plan ထားရွိရမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုရာမွာ အိမ္မွာ လည္ပတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ (ဥပမာ- အိမ္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္)လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.coronavirus.vic.gov.au/work-study-and-volunteering-third-step#can-i-go-to-work မွာ ေလ့လာပါ။ 

ေက်ာင္းတက္ျခင္

 • ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ေက်ာင္းခန္းထဲ စာျပန္သင္ယူေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ 
 • တကၠသိုလ္နဲ႔ TAFE ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေက်ာင္းအထိသြားၿပီး သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.coronavirus.vic.gov.au/work-study-and-volunteering-third-step#can-i-go-to-work မွာ ေလ့လာပါ။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားသုံးယာဥ္ စီးႏွင္ျခင္း

ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို တခ်ိန္လုံး ယူေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားသုံးယာဥ္နဲ႔ တျခားလူနဲ႔ မွ်စီးတဲ့ အငွားယာဥ္ေတြေပၚမွာ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမွာျဖစ္သလို ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေရးေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ သြားလာတာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔။ 

အခ်က္အလက္ေတြကို https://www.coronavirus.vic.gov.au/public-transport မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 • အိမ္ျပင္ထြက္ သြားလာဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္မလိုသလို ဘယ္ေလာက္အကြာအေဝးသာ သြားရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။  ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အတြင္း ၾကိဳက္တဲ့ေနရာ သြားလာလို႔ ရပါၿပီ။ သင္နဲ႔အတူ ေနထိုင္တဲ့လူေတြ၊ သင့္ရဲ့ ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔အတူ ငွားေနဖို႔ေနရာ ဘြတ္ကင္လုပ္ႏိုင္သလို တျခားအိမ္ေထာင္က လူ ၂ ဦး (သူတို႔အေပၚ မွီခိုေနတဲ့သားသမီးေတြအပါအဝင္)နဲ႔လည္း တစ္အိမ္တည္းမွာ အတူတူငွားေနႏိုင္ပါတယ္။
 • မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ဗစ္တိုးရီးယား နယ္ေဒသအတြင္း သြားလာေရးကန္႔သတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။
 • အခုေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ေတြကို ဗစ္တိုးရီးယားက လက္မခံေသးပါဘူး။  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ bars ေတြမွာ - လူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာအကြာမွာ ေနထိုင္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ထဲမွာ တခ်ိန္လုံး ထိုင္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ 
 • Outdoor အားကစားနဲ႔ ေရကူးကန္မွာ - လူဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေပမယ့္ ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ ဆက္လက္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
 • Gyms - အရြယ္အစားအေပၚမူတည္ၿပီး လူအနည္းအမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ အမႈထမ္းရွိတဲ့ေနရာမွာ ၄ စတုရန္းမီတာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမွာျဖစ္ၿပီး အမႈထမ္းမရွိတဲ့ေနရာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ရီး ၈ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ရွိေနရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။  
 
ဒဏ္ေၾကး Fines 
လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာရင္ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါရွိေပမယ့္ သီးသန္႔ခြဲျခားေနထိုင္ျခင္း မလုပ္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါ ရွိသူနဲ႔ ထိေတြ႔သူျဖစ္လို႔ အိမ္မွာပဲ ေနရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ မလိုက္နာဘူးဆိုရင္  ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္။ https://www.coronavirus.vic.gov.au/fines-enforcement-and-reporting မွာ ေလ့လာပါ။ 


New South Wales

NSW ျပည္နယ္ ပညာေပးဆိုင္ရာဌာနကေန ကိုဗစ္-၁၉  နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြနဲ႔ ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ https://www.nsw.gov.au/resources-for-your-community/burmese

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • လူေနအိမ္မွာ outdoor အတြက္ ေနရာရွိရင္ လူ ၅၀ အထိ စုေဝးခြင့္ရွိေပမယ့္ outdoor ေနရာ မရွိရင္ လူ ၃၀ ထက္ ပိုၿပီး စုေဝးမႈ မလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ 
 • ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး outdoor မွာ လူစုရင္ လူ ၁၀၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ပါတယ္။ 
 • မဂၤလာေဆာင္ပြဲ၊ အသုဘအခမ္းအနားနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမွာ ၂ စတုရန္းမီတာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရင္ လူဆန္႔သေလာက္ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။  

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ တနလၤာေန႔ကစၿပီး အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို အိမ္ကေန အလုပ္လုပ္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ 

အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္ျပန္စမွာျဖစ္လို႔ COVID-19 Safety Plan ေတြ ထားရွိၾကဖို႔ ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ 

သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ဝင္ခ်ိန္နဲ႔ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ တခ်ိန္တည္း မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အလုပ္ရွင္ေတြကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ အမ်ားသုံးယာဥ္ကို အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို တပ္ဆင္ဖို႔လည္း ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ 

ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ အမႈထမ္းေတြအေနနဲ႔ အိမ္မွာပဲ ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ ျပတာနဲ႔ ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းတက္ျခင္း 

 • NSW ျပည္နယ္တလႊားက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္းလိုက္နာရမွာက ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါလကၡဏာ ျပသၿပီ ဆိုတာနဲ႔ negative ေရာဂါမရွိေၾကာင္း အေျဖရလဒ္ မထြက္လာမျခင္း ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ 
 • School formals ပြဲ၊ ေက်ာင္းကပြဲ၊ ေက်ာင္းၿပီးလက္မွတ္ အပ္ႏွင္းပြဲနဲ႔ တျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားေတြကို က်င္းပခြင့္ မရွိပါဘူး။ https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families#School2 မွာ ေလ့လာပါ။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားသုံးယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္း 

တျခားျပည္နယ္ကလူေတြအေနနဲ႔ NSW ျပည္နယ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ကို ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 • caravan park နဲ႔ camping ေနရာေတြ ျပန္လည္ဖြင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ေတြဆီ လည္ပတ္ဖို႔ စီစဥ္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို www.nationalparks.nsw.gov.au မွာ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
 • သက္ၾကီးေဂဟာ ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနကို သြားေရာက္လည္ပတ္တာမ်ဳိးလည္း ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုပါက https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/border-restrictions မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖျခင္းဆိုရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

 • တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္အရ COVID Safe မွာ မွတ္ပုံတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.nsw.gov.au/covid=19/covid-safe မွာ ေလ့လာပါ။ 
 • Gym နဲ႔ ႏိုက္ကလပ္မွာ - တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၄ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး gym class ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုက္ကလပ္က အကၾကမ္းျပင္မွာ လူ ၅၀ အထိသာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • အားကစားရုံနဲ႔ ျပဇာတ္ရုံမွာ - အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာလုပ္ရင္ လူဆန္႔သေလာက္ ၁၀၀% ဝင္ခြင့္ရႏိုင္ၿပီး ေနရာထိုင္ခင္း တည္တည္တံ့တံ့မရွိရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာအေဝးမွာ ေနရာခ်ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးတြင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ လူဆန္႔တဲ့ အေရအတြက္ရဲ့ ၇၅% ကိုသာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • စားေသာက္ဆိုင္ငယ္ (၂၀၀ စတုရန္းမီတာအရြယ္ေအာက္) ေတြအတြင္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာအကြာ ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • ကြန္ျမဴနီတီ အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ လုပ္ခြင့္ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ COVID-19 Safety Plan ထားရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာသူတိုင္းကို စာရင္းထဲ မွတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-business မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒဏ္ေၾကး fines 

 • ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိရင္ ဒဏ္ေၾကးေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးခြင့္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၂၀၁၀ က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ ရာဇာဝတ္မႈေျမာက္ပိုင္း ၾကီးေလးတဲ့ ဒဏ္ေၾကးေတြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္။ https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules#public-health-orders-record-keeping-and-penalties မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

Queensland

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

 • ကြင္းစလန္း ျပည္နယ္တလႊားက ေနအိမ္မွာ လူ ၅၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမွာ ၁၀၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ပါတယ္။
 • လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အခမ္းအနား - လူ ၂၀၀ အထိ လက္ခံႏိုင္ၿပီး ပြဲတက္ေရာက္သူေတြ ကခုန္လိုရင္ ကခုန္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ (အေဆာက္အဦးအတြင္းနဲ႔ ျပင္ပအတြက္ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။)
 • အသုဘအခမ္းအနား - လူ ၂၀၀ အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေစာင့္ေရွာက္ေရးအိမ္ယာ- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ အရက္ယာမကာအတြက္ ကုသမႈ ခံယူေနတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြဆီ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • ေဆးရုံဆီ လည္ပတ္ျခင္း - ေဆးရုံအလိုက္ လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ ဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions မွာ ေလ့လာပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ -

 • အိမ္ကေန အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေနထိုင္မေကာင္းသူ မွန္သမွ်ကို အိမ္ျပန္ခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ အလုပ္ လုပ္ခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး နီးနီးကပ္ကပ္ ျဖစ္မေနေအာင္ လူျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာ သတိေပးစာေတြ ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • COVID Safe မူေဘာင္အတြင္း လုပ္ငန္း လည္ပတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • အလုပ္မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသေသျခာျခာနဲ႔ မၾကာခဏ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • လက္သန္႔စင္ေရးေဆးေရ hand sanitiser ေတြ ထားရွိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္အမႈထမ္းေတြအေနနဲ႔ -

 • ေနထိုင္မေကာင္းရင္ အိမ္မွာပဲ ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါလကၡဏာရွိရင္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူပါ။ 
 • တျခားလူနဲ႔ ၁.၅ မီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ပါ။ 
 • ဆပ္ျပာေတြ၊ အရက္ပ်ံပါတဲ့ လက္ေဆးေရေတြနဲ႔ မၾကာခဏ လက္ကို ေဆးေၾကာပါ။ 
 • ေခ်ာင္းဆို သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်တဲ့အခါမွာ အုပ္ထားပါ။ 

ေက်ာင္းတက္ျခင္း 

 • ကေလးငယ္က ေနထိုင္မေကာင္းဘူးလို႔ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ဆရာဆရာမ သို႔မဟုတ္ အမႈထမ္းတစ္ေယာက္ေယာက္က ေျပာလာရင္ ကေလးငယ္ရဲ့ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူကို ဆက္သြယ္ၿပီး ကေလးကို လာေခၚသြားဖို႔ အေၾကာင္းၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူအေနနဲ႔ မိမိရဲ့ ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔ ကေလးကို ခ်က္ျခင္း လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • ေရာဂါလကၡဏာ ရွိေနတဲ့ ကာလပတ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ အဖ်ားရွိေနေသးတဲ့ ကာလပတ္လုံး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/school-and-early-childhood-service-exclusion-direction မွာ ေလ့လာပါ။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားသုံးယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္း

 • ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္နဲ႔ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ကလူေတြလည္း ကြင္းစလန္းျပည္နယ္ထဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက္အတြင္း ကိုရုိနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ျဖစ္တဲ့ SA ျပည္နယ္အတြင္းက hotspot ေနရာသြားဖူးရင္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ပကေန ျပန္ေရာက္လာရင္ ဒါမွမဟုတ္ ကြင္းစလန္းျပည္နယ္ထဲ ေလယာဥ္နဲ႔ ဝင္လာသူ မဟုတ္ရင္ Queensland Border Declaration Pass ကို ျဖည့္စြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္နဲ႔ ဗစ္တိုးရီးယားကေန ျဖတ္လာလို႔ အစိုးရက စီစဥ္တဲ့ ကြာရန္တင္းဝင္ေနရသူေတြအတြက္ ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါကူးစက္မႈ မရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈမွာ ျပသရင္ ကြာရန္တင္းကေန ထြက္ခြာခြင့္ရွိေပမယ့္ ကြင္းစလန္းမွာ ေနထိုင္မယ့္ လိပ္စာနဲ႔ ဆက္သြယ္ရမယ့္ တျခားအခ်က္အလက္ေတြကို ေျပာခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • Hotspot လို ေနရာကေန ဝင္လာခြင့္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ေလယာဥ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အကယ္၍သင္က ထရပ္ေမာင္းသမား ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမႈထမ္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေလယာဥ္နဲ႔ လာစရာမလိုတဲ့ ခြ်င္းခ်က္ေပးထားပါတယ္။
 • https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

 • အေဆာက္အဦးအတြင္း - တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရပါမယ္ (ဥပမာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ pub၊ ကလပ္၊ ျပတိုက္၊ ျပခန္း၊ ဘုရားဝတ္ျပဳရာေနရာ၊ အစည္းေဝးခန္းမနဲ႔ လႊတ္ာေတာ္အေဆာက္အဦးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။) အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ကစားကြင္းေတြလည္း ျပန္လည္ဖြင့္ခြင့္ရွိပါတယ္။ 
 • အေဆာက္အဦးအတြင္း အခမ္းအနားမ်ား - လူဆန္႔သေလာက္ ၁၀၀% လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ လက္မွတ္ေရာင္းခ်တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ ဝင္လာသူေတြအေနနဲ႔ ဝင္လာတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ထြက္ခြာတဲ့အခါမွာ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ ျပဇာတ္၊ live ဂီတပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ရုံနဲ႔ အေဆာက္အဦးအတြင္း က်င္းပတဲ့ အားကစားပြဲတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။)  ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားေတြအေနနဲ႔ ပရိတ္သတ္နဲ႔ ၂ မီတာ အကြာမွာ ရွိေနရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ကြိဳင္ယာ သီခ်င္းသီဆိုသူေတြကေတာ့ ပရိတ္သတ္နဲ႔ ၄ မီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Outdoor အခမ္းအနားမ်ား - COVID Safe Event Checklist ရွိရင္ လူဦးေရ ၁၅၀၀ အထိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ ၾကီးမားတဲ့ အခမ္းအနားဆိုရင္ COVID Safe Plan လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • အမိုးဖြင့္ အားကစားရုံမွာ - (COVID Safe Plan) ရွိရင္ လူဆန္႔သေလာက္ ၁၀၀% လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • Outdoor မွာ ကခုန္ျခင္း - Outdoor ကခုန္ပြဲေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ (ဥပမာ outdoor ဂီတပြဲေတာ္၊ ဘီယာပြဲေတာ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ ပိုသိလိုရင္ https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions မွာ ေလ့လာပါ။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions မွာ ေလ့လာပါ။ 

South Australia  

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

 • အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၄ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရပါမယ္။
 • အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရပါမယ္။
 • မဂၤလာပြဲနဲ႔ အသုဘအခမ္းအနားလို ပုဂၢလိက ပြဲေတြမွာ - တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာေနထိုင္ၿပီး လူအမ်ားဆုံး ၁၅၀ သာ လက္ခံခြင့္ရွိပါတယ္။ 
 • ေနအိမ္မွာ - လူ ၁၀ ဦးအထိသာ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဒါေပမဲ့ လူ ၁၀ ဦးထက္ စုေနၾကတဲ့ ေနအိမ္ကေတာ့ ခြ်င္းခ်က္ရထားပါတယ္။)
 • ပုဂၢလိက ေနရာမွာ - လူ ၁၅၀ အထိ လက္ခံႏိုင္
 • ေဟာလီးေဒးအတြက္ အိမ္ယာေတြမွာ - ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ လူဦးေရကို အိမ္ရွင္ေတြက ခ်မွတ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ အမ်ားဆုံး လူ ၁၀ ဦးသာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • သက္ၾကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းေတြမွာ တင္းၾကပ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/visits-to-residential-care-facilities မွာ ေလ့လာပါ။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/activities-and-gatherings မွာလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္

 • လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ထားေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အိမ္ကေနပဲ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈ ရွိတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ကို ဆက္လက္ထားရွိေပးထားလို႔ လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ SA ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉  ကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနက ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႕မႈ ျဖစ္ရင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ကို ဆက္လက္ လည္ပတ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္

South Australia မွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကူးစက္မႈျဖစ္လာရင္ ဘယ္လို လုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို https://www.education.sa.gov.au/supporting-students/health-e-safety-and-wellbeing/covid-19-coronavirus မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားသုံးယာဥ္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

ခရီးသြားလာဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားသုံးယာဥ္ကို အသုံးျပဳဖို႔ လိုအပ္ရင္ တိုက္ရိုက္ရွိၿပီး လက္ေတြ႔အက်ဆုံး လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 • South Australia ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ 
 • ႏိုင္ငံတကာကေန ဝင္ေရာက္လာသူေတြကေတာ့ South Australia က်န္းမာေရးဌာနကေန ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဟိုတယ္ေတြမွာ ၁၄ ရက္ၾကာ ကြာရန္တင္း ဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာအေဝးမွာ ေနထိုင္ရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
 • အစားအေသာက္ေရာင္းခ်တဲ့ (pub၊ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ ဝိုင္ထုတ္လုပ္ေရး စသည္ျဖင့္) ေနရာအတြင္းမွာ ထိုင္စားေသာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာ ဆိုရင္ေတာ့ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး စားေသာက္မႈ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။  
 • တျခားလူနဲ႔ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ သင့္ေတာ္ရာ PPE ေတြကို ဝတ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ရုပ္ရွင္ရုံေတြ၊ ျပဇာတ္ရုံေတြ ဒါမွမဟုတ္ ထိုင္ခုံအတည္တက် ခ်ထားေပးၿပီးသားေနရာေတြမွာဆိုရင္ ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၅၀% ကိုသာ လက္ခံခြင့္ရွိပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/business-restrictions-and-closures မွာ ေလ့လာပါ။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

Western Australia

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • ေနအိမ္မွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ႏိုင္သမွ် ဧည့္သည္ဦးေရ ကန္႔သတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ 
 • အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာေနရာမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ႏိုင္သမွ် လူစုေဝးႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ 
 • ၂ စတုရန္းမီတာ စည္းမ်ဥ္းက ထိုင္ခုံခ်ထားၿပီးသားေနရာေတြ၊ လက္မွတ္ေရာင္းခ်တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္တာေတြနဲ႔ ဘုရားဝတ္ျပဳေရးေနရာေတြအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါဘူး။ 
 • Aboriginal ဌာေနတိုင္းရင္းသား အသိုင္းအဝိုင္း ရွိရာေနရာကို သြားေရာက္ဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။
 • သက္ၾကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာကို သြားေရာက္ဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ 

https://www.wa.gov.au/government/publications/covid-19-coronavirus-controlled-interstate-border-frequently-asked-questions-faq#restrictions မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္

 • Western Australian ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားေပမယ့္ ေနထိုင္မေကာင္းရင္ ဒါမွမဟုတ္ အားႏြဲ႕သူျဖစ္ရင္ မသြားဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္သြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းမႈ ျဖစ္ေနရင္ သင့္ရဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-business-and-industry-advice#returning-to-work မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ 

 • ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျခင္း အမႈအက်င့္ေတြ က်င့္သုံးၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနထိုင္ပါ။
 • လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္တာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔။
 • လူအသုံးမ်ားတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို မၾကာခဏ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ပိုးသတ္ပါ။
 • ေန႔လည္စာကို ထမင္းစားေဆာင္မွာထက္ သင့္ရဲ့ ခုံမွာ ဒါမွမဟုတ္ အျပင္မွာ စားပါ။ 
 • အစားအေသာက္ ကိုင္တြယ္ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားပါ။ 

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-advice-community-service-providers မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ 

 • ေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ေက်ာင္းတက္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူ မိသားစုဝင္ ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ ခြ်င္းခ်က္ေပးထားပါတယ္။
 • ကေလးကို ေက်ာင္းၾကိဳ၊ ေက်ာင္းပို႔လုပ္ဖို႔ မိဘနဲ႔ အုပ္ထိန္းသူေတြ ေက်ာင္းဝင္းထဲ ဝင္ခြင့္ရွိပါတယ္။https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-education-and-family-advice#advice-for-schools မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ႔ဆိုင္ရာယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္း 

 • ေနာက္ဆုံးရ က်န္းမာေရးပညာရွင္ေတြရဲ့ အၾကံျပဳခ်က္အရ WA ျပည္နယ္အေနနဲ႔ လုံၿခဳံေဘးကင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြဆီ အသြင္ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
 • WA ရဲ့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ကေတာ့ ျပည္နယ္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက္အတြင္း အဲဒီေဒသေတြမွာ တစ္ရက္အတြင္း ျပည္ပကေန မဟုတ္ပဲ ျပည္တြင္းမွာပဲ ကူးစက္တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါကူးစက္သူ ဦးေရက ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ေယာက္ေအာက္ ရွိရဲ့လားဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Western Australia ျပည္နယ္ တလႊားမွာ သြားလာခြင့္ ျပဳထားၿပီး အဲဒီအထဲမွာ Kimberley ေဒသလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aboriginal ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြဆီ သြားလာမႈကိုေတာ့ ကန္႔သတ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • သြားလာမႈဆိုင္ရာ ခြ်င္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations#travel-and-border-state-wide မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • ဆိုင္ေတြထဲမွာ လူဘယ္ေလာက္သာ လက္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေပမယ့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနရာရဲ့ အက်ယ္အဝန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး လက္ခံႏိုင္တဲ့ လူဦးေရက ကြာျခားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • စားေသာက္ဆိုင္ၾကီးေတြမွာေတာ့ အမႈထမ္းေတြအပါအဝင္ လူ ၅၀၀ အထိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ 
 • စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္နဲ႔ ဘားဆိုင္မွာ လာထိုင္တဲ့ လူေတြရဲ့ အခ်က္အလက္ကို ေရးမွတ္ထားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။  
 • အခမ္းအနားအားလုံး က်င္းပခြင့္ရွိေပမယ့္ ၾကီးမားတဲ့ အခမ္းအနားနဲ႔ စင္ျမင့္ တစ္ခုထက္မက လိုအပ္တဲ့ ဂီတပြဲေတာ္ေတြကိုေတာ့ ခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။  
 • Optus အားကစားကြင္း၊ HBF Park နဲ႔ RAC Arena ေတြမွာ ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၅၀% ကို လက္ခံခြင့္ရွိပါတယ္။ 
 • ေဖ်ာ္ေျဖေရး ခန္းမေတြမွာ ထိုင္ခုံမထားေပးတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ဳိးနဲ႔ ဘားဆိုင္၊ pub နဲ႔ ႏိုက္ကလပ္ေတြမွာလည္း ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ရွိပါတယ္။ 
 • ထိုင္ခုံပါတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအခမ္းအနားေတြမွာ အက်ယ္အဝန္းရဲ့ ၆၀% အထိ ထိုင္ခုံခ်ထားခြင့္ ရွိပါတယ္။ 
 • ကာဆီႏို ေလာင္းကစားေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-food-businesses-and-licensed-premises မွာ ေလ့လာပါ။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-latest-updates မွာ ေလ့လာပါ။ 

Tasmania

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • ေနအိမ္မွာ စုေဝးျခင္း - တခ်ိန္တည္းမွာ လူ ၄၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ၿပီး အဲဒီလို ေရတြက္မႈမွာ အိမ္ရွင္ေတြ မပါဝင္ပါဘူး။  
 • မဂၤလာေဆာင္ပြဲ၊ ဘုရားဝတ္ျပဳေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းသုံးေနရာေတြမွာ - လူအေရအတြက္ကေတာ့ ေနရာရဲ့ သိပ္သည္းမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ အမ်ားဆုံး ၂၅၀နဲ႔ အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာ အမ်ားဆုံး လူ ၁၀၀၀ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • ေဆးရုံလည္ပတ္ျခင္း - လူနာ တစ္ဦးအတြက္ တစ္ရက္မွာ လူတစ္ဦးသာ တစ္ၾကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္

လူေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အိမ္မွာပဲ ေနၿပီး ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားၿပီး အဲလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လူေတြကို နီးနီးကပ္ကပ္ ေနထိုင္မႈ မျဖစ္ေစသလို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ထိစပ္မႈနည္းေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ 

 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအားလုံး ေက်ာင္းမွာ စာသင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အိမ္ကေန ဆက္လက္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ပံ့ပိုးေရးေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ မိမိရဲ့ စာသင္ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/schools-and-childcare မွာ ေလ့လာပါ။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ႔ဆိုင္ရာယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္း 

 • တက္စ္ေမးနီးယားျပည္နယ္အတြင္း ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ သြားလာ ေနထိုင္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာနဲ႔ အိမ္လည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • တျခားျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသကေန လာေရာက္သူေတြကေတာ့ တက္စ္ေမးနီးယား နယ္စပ္ထဲ မဝင္ခင္ မိမိရဲ့ ခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးထားရမွာျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉  ကူးစက္မႈျဖစ္ရင္ ေျခရာခံအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • တက္စ္ေမးနီးယားျပည္နယ္ထဲ ဝင္မလာခင္ ဘယ္ျပည္နယ္၊ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး တက္စ္ေမးနီးယား ျပည္နယ္ထဲ ဝင္ခြင့္ေပးသင့္ မသင့္လည္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 • ကြာရန္တင္းဝင္ရမယ့္လူေတြအေနနဲ႔ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ ကြာရန္တင္းဝင္ရမွာျဖစ္သလို အဖိုးအခလည္း ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ခြ်င္းခ်က္တခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါတယ္။) 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ အားလုံး ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အနည္းဆုံး COVID-19 လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးအဆင့္အတန္းကို ျပည့္မွီရမွာျဖစ္ၿပီး COVID-19 Safety plan ထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္မႈေတြ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Gyms ေတြလည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားေပမယ့္  လူဦးေရသိပ္သည္းမႈကို ေရွးရွဳတဲ့ COVID-Safe plan ေတြ ထားရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအထဲမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနထိုင္ေရး၊ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ ေျခရာခံႏိုင္ေရးစနစ္အျပင္ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ တျခား ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions#:~:text=Gatherings%20at%20households%20%E2%80%93%20including%20shacks,on%20gatherings%20and%20household%20visits မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines 

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.coronavirus.tas.gov.au/  မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

Northern Territory

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

 • အေဆာက္အဦးအတြင္းနဲ႔ ျပင္ပမွာ လူဘယ္ႏွစ္ဦးသာ စုေဝးရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေပမယ့္ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၁.၅ မီတာ အကြာအေဝးမွာ ေနထိုင္ရမယ္လို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။
 • လက္ထပ္မဂၤလာပြဲေတြနဲ႔ အသုဘအခမ္းအနားေတြလည္း က်င္းပခြင့္ရွိပါတယ္။
 • လူ ၁၀၀ ထက္ ပိုတဲ့ စုေဝးမႈေတြမွာေတာ့ Covid-19 checklist ကို ျဖည့္စြက္လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/business/guidelines-for-events-and-gatherings မွာ ေလ့လာပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္

CHO ရဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြအျပင္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 • COVID-19 Safety Plan ထားရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ Plan အတိုင္း လိုက္နာရမွာျဖစ္သလို ဒီအစီအစဥ္က ထိေရာက္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိမရွိ ၆ လတစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆီ လာေရာက္သူေတြအတြက္ လက္ေဆးဖို႔ ေနရာ မရွိရင္ လက္သန္႔စင္ေဆးေရ hand sanitiser ေတြကို ထားရွိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆီ လာေရာက္သူေတြ သြားလာႏိုင္တဲ့ေနရာနဲ႔ အမႈထမ္းေတြ သြားလာႏိုင္တဲ့ေနရာကို သိသာေအာင္ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ၊ စာသားေတြ ကပ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္သင့္ပါတယ္။
 1. တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၁.၅ မီတာအကြာမွာ ေနထိုင္ဖို႔
 2. တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၁.၅ မီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၁၅ မိနစ္ထက္ ပိုၾကာၿပီး ေျပာဆိုေနထိုင္ၾကတာမ်ဳိး မလုပ္ဖို႔
 3. လက္ေတြ သန္႔စင္ေနေအာင္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ လက္သန္႔စင္ေစမယ့္ ပိုးသတ္ေဆးေရ hand sanitiser ေတြ အသုံးျပဳဖို႔နဲ႔ 
 4. ေနထိုင္မေကာင္းရင္ အိမ္မွာပဲေနဖို႔နဲ႔ ေရာဂါ ရွိမရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ျပထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/safety-supervisors-and-contact-tracing မွာ ေလ့လာပါ။ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသုံးယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္း

 •  ျပည္ပကေန Territory ထဲ ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ Howard Springs ကြာရန္တင္းစင္တာမွာ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္မႈခံရမွာျဖစ္ၿပီး ကြာရန္တင္းမွာ ေနထိုင္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ကိုလည္း မိမိဖာသာ ကုန္က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တျခားေဒသကေန NT ထဲ ဝင္လာသူေတြအတြက္ - Hotspots အျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္း မရွိတဲ့ ေဒသက လူေတြအေနနဲ႔ ကြာရန္တင္း လုပ္စရာ မလိုအပ္ပါဘူး။ Hotspot ဧရိယာအျဖစ္ ေၾကညာတဲ့ စာရင္းကို https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19 မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

 • ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔၊ ျပင္ပမွာ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္းနဲ႔ ေလွအေပ်ာ္ေမာင္းျခင္းေတြကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။
 • Skate parks ေတြ ေရကူးကန္ေတြ၊ ကေလးကစားကြင္းနဲ႔ outdoor gyms ေတြလည္း ဖြင့္ခြင့္ရွိပါတယ္။
 • ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဘား၊ အားကစားသင္တန္းစင္တာ၊ indoor ေစ်း၊ gym၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပခန္းနဲ႔ ျပတိုက္ေတြအျပင္ တျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ဖြင့္ခြင့္ရွိပါတယ္။  
 • ကြန္ျမဴနီတီပြဲနဲ႔ အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ပရိသတ္ေတြ ပါဝင္ႏိုင္ေပမယ့္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ထိုင္ခုံေနရာမွာပဲ ထိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူ ၅၀၀ ထက္ ပိုတဲ့ပြဲေတြအတြက္ COVID-19 Safety Plan ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအစီအစဥ္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာက အတည္ျပဳေပးရမ်ာျဖစ္ပါတယ္။ 

https://coronavirus.nt.gov.au/business-and-work/business/guidelines-for-events-and-gatherings မွာ ပိုမို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုသိလိုရင္ https://coronavirus.nt.gov.au မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

Australian Capital Territory

လူစုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

 • ေနအိမ္မွာ - လည္ပတ္ႏိုင္သူ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါဘူး။
 • အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမွာ - အသုဘအခမ္းအနားအပါအဝင္ လူ ၁၀၀ အထိ စုေဝးႏိုင္ပါတယ္။ (အေဆာက္အဦးထဲမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၄ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာေတာ့ ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • မဂၤလာေဆာင္ပြဲနဲ႔ အသုဘအခမ္းအနားမွာ - လူ ၅၀၀ အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၄ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • ဘုရားဝတ္ျပဳေရးမွာ - ဦးေဆာင္ပါဝင္သူနဲ႔ အမႈထမ္းအျပင္ လူ ၂၅ ဦးသာ စုေဝးခြင့္ ရွိပါတယ္။ 
 • သက္ၾကီးစင္တာမွာ - မိသားစုဝင္ေတြအေနနဲ႔ သက္ၾကီးစင္တာမွာ ရွိတဲ့ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီဖို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကာသာ လည္ပတ္ရမယ္ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/cautious-step-in-act-covid-19-restrictions မွာ ေလ့လာပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္

 • အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားအတြက္ အဆင္ေျပရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပန္လည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ COVID Safe Plan ကို ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ အိမ္မွာပဲေနပါ။ ကိုဗစ္-၁၉  ေရာဂါလကၡဏာရွိရင္ စစ္သပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူပါ။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/1664968/PICC0050-COVID-Recovery-Plan_2-December-2020.pdf မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္

 • ACT အစိုးရေက်ာင္းေတြ အားလုံး ျပန္ဖြင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
 • နာတည္ရွည္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခံအားမရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ၊ဆရာမေတြ ေနအိမ္ကေနပဲ ဆက္လက္ ေလ့လာသင္ယူ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 
 • သား၊ သမီး ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ ကေလးကို ေက်ာင္းမပို႔ပါနဲ႔။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.act.gov.au/community/students-education-childcare မွာ ေလ့လာပါ။ 

သြားလာျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသုံးယာဥ္ အသုံးျပဳျခင္

 • COVID-19 ေရာဂါဟာ ကူးစက္မႈႏွဳန္းျမန္သလို ခန္႔မွန္းရခက္တဲ့ ေရာဂါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 • သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိးမရွိရင္ ACT က်န္းမာေရးဌာနအေနနဲ႔ သြားလာဖို႔ လုံၿခဳံေဘးကင္းတယ္ ဒါမွမဟုတ္ သြားလာဖို႔ မသင့္ဘူး ဆိုတာမ်ဳိးကို ထုတ္ျပန္မ်ာ မဟုတ္ပါဘူး။
 • ကိုဗစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသက လူေတြအေနနဲ႔ ACT ထဲ မလာခင္မွာ အရင္ဆုံး စဥ္းစားမႈလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ 
 • ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနရင္၊ ကြာရန္တင္းဝင္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သီးသန္႔ခြဲျခားေနထိုင္ျခင္း isolation လုပ္ေနရရင္ အမ်ားျပည္သူသုံး ယာဥ္ေတြကို အသုံးမျပဳပါနဲ႔။ 
 • အိမ္မွာ ကြာရန္တင္းျပန္လုပ္ဖို႔အတြက္ ယာဥ္ေတြကို အသုံးျပဳရမယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ရင္ မိမိရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ကိုသာ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား

 • ကင္ဘာရာၿမိဳ႕က gym ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္တဲ့ ဘားဆိုင္ေတြမွာ လူ ၂၅ ဦးအထိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • လူ ၂၅ ဦးထက္ လက္ခံလိုရင္ အေဆာက္အဦးအတြင္းနဲ႔ ျပင္ပမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာအေဝး ထားရွိေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ Check In CBR app ကို အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • Check In CBR app အသုံးမျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၄ စတုရန္းမီတာ ခြဲထားရမွာျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးျပင္ပမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၂ စတုရန္းမီတာ အကြာမွာ ေနထိုင္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အေဆာက္အဦးအတြင္း အရက္ေသစာေတြစားေသာက္တဲ့အခါမွာ ထိုင္ၿပီး စားေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
 • ရုပ္ရွင္ရုံနဲ႔ ျပဇာတ္ရုံေတြမွာ - ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၆၅% ကို လက္ခံႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ Check In CBR app ကို အသုံးျပဳၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ လူ ၅၀၀ အထိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • ၾကီးမားက်ယ္ျပန္တဲ့ indoor ေနရာမွာ -  လက္မွတ္ေတြ၊ ထိုင္ခုံေတြခ်ထားေပးတဲ့ ပြဲေတြမွာ ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၆၅% အထိ လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားဆုံး လူ ၁၅၀၀ သာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အမိုးပါတဲ့ outdoor ေနရာမွာေတာ့ - အၿမဲတမ္း ခ်ထားတဲ့ ထိုင္ခုံေတြရွိၿပီး လက္မွတ္ေရာင္းခ်တဲ့ ပြဲေတြဆိုရင္လည္း ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၆၅% အထိ လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားဆုံး ၁၅၀၀ သာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 • GIO Stadium နဲ႔ Manuka Oval အားကစားကြင္းမွာ - ဆန္႔တဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၆၅% ကိုသာ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work မွာ ေလ့လာပါ။ 

ဒဏ္ေၾကး Fines

 • ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူစုေဝးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မတပ္တဲ့အခါမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမိုသိလိုရင္ https://www.covid19.act.gov.au မွာ ေလ့လာပါ။ 

 


 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔  တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၁.၅ မီတာ အကြာမွာ ေနဖို႔ ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ ျပည္နယ္အလိုက္ လူဘယ္ေလာက္သာ စုရမယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္တင္းၾကပ္မႈေတြကို ေလ့လာပါ။

သင့္အေနနဲ႔ အေအးမိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ တုတ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာ ခံစားေနရရင္ အိမ္မွာပဲေနၿပီး ေရာဂါ စမ္းသပ္ဖို႔ သင့္ရဲ့ ဆရာဝန္ကို ဖုန္းဆက္ႏိုင္သလို Coronavirus Health Information Hotline ရဲ့ ဖုန္းနံပတ္ျဖစ္တဲ့ ၁၈၀၀ ၀၂၀ ၀၈၀ ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ ေဒသေတြရဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြကို NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania  မွာ ေလ့လာပါ။ 

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘာသာစကား ၆၃ မ်ဳိးနဲ႔ တင္ဆက္ေပးေနၿပီး www.sbs.com.au/coronavirus မွာ သြားေရာက္ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။