Coming Up Tue 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

ديدگاە ھاى متفاوت دربارۀ برگزارى روز آستراليا بە تاريخ ۲۶ جنورى

Source: Getty Images/davidf

برگزارى روز آسترليا اساساً بە ياد بود از فرارسيدن اولين كشتى ھاى حامل مجرمان بريتانوى بە سواحل آستراليا بە تاريخ ۲۶ جنورى سال ۱۷۸۸ و تشكيل اولين مستعمرۀ بريتانيا در اين قارە آغاز گرديد، ولى امروزە ھمۀ آستراليائى ھا تشويق ميشوند كە بە خاطر تجليل از دست آوردھاى تمام مردم كشور بشمول مھاجرين، پناھجويان و مردم بومى كشور در برگزارى اين روز شركت كنند. اما بسيارى از مردم بومى ۲۶ جنورى را روز تجاوز بر سرزمين شان ميدانند و خواستار تغيير اين برگزارى بە يك روز ديگر ھستند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ديدگاە ھاى متفاوت دربارۀ برگزارى روز آستراليا بە تاريخ ۲۶ جنورى 25/01/2022 07:13 ...
عدم آگاهی از قوانین در آسترالیا چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؟ 22/05/2022 09:24 ...
متھم شدن طالبان بە كوچ اجبارى ساكنان درۀ اندراب ولايت بغلان 21/05/2022 06:35 ...
مرور مطالب مهم هفته در اس‌بی‌اس دری 21/05/2022 2:00:06 ...
بصیر قدیری، رئیس کانون فرهنگی باختر جایزه داوطلب سال ایالت ویکتوریا را بدست آورد 18/05/2022 08:37 ...
جوانانی که اولین بار در انتخابات فدرالی آسترالیا رای می‌دهند تحت فشار قرار دارند تا "انتخاب درست" داشته باشند 18/05/2022 2:00:05 ...
کووید-۱۹: اگر در روز انتخابات مبتلا به ویروس کرونا باشید، چگونه می‌توانید رای دهید؟ 17/05/2022 08:13 ...
ھفتۀ قدردانى از خدمات ارزشمند داوطلبان 17/05/2022 07:13 ...
خبرنگار ما در كابل: مسۇلان امنيتى طالبان دختران محصل در بلخ را بخاطر پوشيدن لباس رنگە لت و كوب كردە اند 17/05/2022 07:50 ...
حقوق کودکان در آسترالیا: اطفال در آسترالیا چه حقوقی دارند و چگونه از طریق قوانین آسترالیایی محافظت می‌شوند؟ 16/05/2022 09:44 ...
View More