Coming Up Sat 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio

نماینده گان مهاجرت در آسترالیا چگونه کار میکنند؟

Couple with migration agent Source: Getty Images/Weekend Imaes

متقاضیان ویزه به امید آغاز یک زنده گی نو در آسترالیا به نماینده گان مهاجرت رو می آورند. اما به گفته برخی از نماینده گان ثبت شده، همه نماینده ها قابل اعتماد بوده نمیتوانند.

مهاجرت به آسترالیا معمولاً یک پروسه طولانی و پیچیده است. بلیسی ایتابلو، پناهنده سابق از کشور کانگو که در حال حاضر نماینده مهاجرت است. می گوید، گرچه افرادی که در انگلیسی مهارت خوبی دارند میتوانند درخواست ویزه خود را تحویل دهند، اما درگیر ساختن یک نماینده ثبت شده مهاجرت میتواند مفید واقع شود. 

ایتابلو می افزاید: « بعضی اوقات شما نمی دانید چه چیزی از شما خواسته شده، اینجاست که پیچیدگی به وجود می آید».

مرکز خدمات توسعه و امور پناهنده گان (RACS) به پناهجویان که توان مالي ندارند مشوره قانونی رایگان فراهم میکند. سارا دیل، وکیل مدافع و مدیر این مرکز می گوید، در صورت رد شدن درخواست ویزه تا رسیدن آن به پیامد نهایی چندین عملیه وجود دارد.

Getty Images/Artem Peretiatko

او معتقد است که به همین دلیل برای یک پناهجو ضروری است تا یک نماینده قانونی برای حرکت در سیستم پیچیده حقوقی داشته باشد.

دیل، توضیح میدهد که اگر وزارت امور داخله درخواست یک پناه جو را که از طریق کشتی به آسترالیا آمده باشد رد کند، آن درخواست برای تجدید نظر به سازمان ارزیابی مهاجرت (IAA) ارسال می شود. در غیر آن بر این فیصله در محکمه استیناف یا ای ای تی تقاضای استیناف کرده میتوانید.

دیل می افزاید: « اگر اداره ای ای تی (AAT) یا آی ای ای (IAA) با تصمیم وزارت موافقت کنند پس یگانه گزینه شما اینست که در صدد تجدید نظر قضایی در محاکم شوید و در این مرحله احتمالاً سه سطح محاکم را طی خواهید کرد ». 

تا پایان سال ۲۰۱۹، شمار نماینده گان ثبت شده مهاجرت در آسترالیا به ۷۲۴۹ تن میرسید که تا فعلاً تحت مقررات اداره ثبت نمایندگان مهاجرت وزارت امور داخله (OMARA) کارهای خود را انجام میدهند.  

جوهانا نوناتو، نماینده ثبت شده مهاجرت می گوید، نماینده گان ثبت ناشده در چهارچوب قوانین و مقررات اداره اومارا (OMARA) فعالیت ندارند، بناً مشوره دادن توسط اینگونه افراد غیر قانونی میباشد.

نوناتو می افزاید: «در استرالیا افرادی هستند که این کار را می کنند اما تعداد زیادی از افراد در خارج از کشور این فعالیت را انجام می دهند».

لطفاً توجه داشته باشید که نظریات ارائه شده در این مقاله فقط توصیه های عمومی بوده و با همه حالات قابل تطبیق نمی باشد. اگر نگران وضعیت ویزی خود هستید، بهتر است به اسرع وقت مشوره حقوقی بطلبید.

شما میتوانید حکایات مهاجرت، مهاجرین و خانواده ها را یک سلسله چهار قسمتی از نمایش مستند تلویزیونی اس بی اس به نام (Who Gets to Stay in Australia) به ساعت ۸:۳۰ شب های چهارشنبه تماشا کنید.

مردم در آسترالیا باید حداقل ۱,٥ متر از دیگران فاصله بگیرند. محدودیت‌های ایالت یا قلمرو خود بر تعداد افراد مجاز در گردهمایی را چک کنید. https://www.sbs.com.au/language/dari/how-are-coronavirus-restrictions-changing-in-your-state-or-territory

اگر علایم زکام یا سرماخوردگی دارید، در خانه بمانید و از طریق داکتر خانوادگی خود یا زنگ زدن به به مرکز ملی معلومات ویروس کرونا با شماره ۱٨٠٠٠٢٠٠٨٠، برای آزمایش وقت بگیرید.

خبر و معلومات تازه در مورد ویروس کرونا به ٦٣ زبان در وبسایت اس‌بی‌اس قابل دسترس است: www.sbs.com.au/coronavirus

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
نماینده گان مهاجرت در آسترالیا چگونه کار میکنند؟ 23/07/2020 08:47 ...
خبرنگار ما در کابل: امر اللە صالح معاون رئيس جمھور در حالى اعدام اسراى طالبان را تقاضا كردە كە اعتماد مردم بە امنيت از دست رفتە 19/01/2021 06:15 ...
ناروی می‌گوید ارتباطی میان مرگ افراد واکسین فایزر نیافته است 19/01/2021 07:16 ...
كارزارى دربارۀ سودمندى صرف سبزيجات و ترغيب مردم بە حذر از خوردن گوشت 16/01/2021 08:10 ...
انتقاد ديدە بان حقوق بشر بر آستراليا 16/01/2021 06:28 ...
خبرنگار ما در کابل: طبق گزارشھاى تأئيد نشدە طالبان در جنگ با نيروھاى دولتى از درون (طيارات بدون سرنشين) استفادە كردە 16/01/2021 06:28 ...
مرور مطالب مهم هفته در وبسایت اس‌بی‌اس دری 16/01/2021 25:07 ...
خطر كشندۀ رھا كردن اطفال در بين موتر حتى براى مدت كوتاە 12/01/2021 07:10 ...
مشكلات ويرانگر ناشى از قيودات و محدوديت ھاى كوويد ۱۹ براى تجارتھاى كوچك آستراليا 12/01/2021 06:54 ...
خبرنگار ما در کابل: حملات ھدفمند فزايندە عمدتاً با استفادە از مينھاى چسپكى بە قتل عدۀ بيشتر منجر شدە 12/01/2021 07:42 ...
View More