Coming Up Sat 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

'زندگی در آسترالیا': نظام سیاسی آسترالیا و آزادی مذهب

Parliament House Canberra, ACT, Australia Source: Getty Images

قانون اساسی نظام فدرالی آسترالیا، قدرت را میان حکومت مرکزی (مشترک المنافع) و شش ایالت این کشور تقسیم می کند. در این گزارش موضوع نظام سیاسی در آسترالیا و آزادی مذهب را به بحث گرفته ایم.

تمامی قوانینی که از سوی پارلمان ساخته می‌شوند، باید به تصویب هردو، مجلس نمایندگان و سنا و سپس به امضای گورنر جنرال آسترالیا برسند.

داکتر نذیر داور، کارشناس حقوقی در ایالت نیو ساوت ولز می‌گوید که سیستم سیاسی آسترالیا یک سیستم پارلمانی دموکراتیک است که بنام سیستم ویست‌منستر یاد می‌شود. او می گوید که این سیستم در کشورهای دیگر مانند انگلستان، کانادا و نیوزلند وجود دارد.

« سیستم سیاسی آسترالیا یک سیستم پارلمانی دیموکراتیک است که بنام سیستم ویست‌منستر (Westminster System) یاد میشود. این در کشورهای دیگر هم وجود دارد مانند انگلستان و کانادا.»

'قوای سه گانه در آسترالیا'

 در استرالیا دولت دارای سه قوه است: قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه. قوه مقننه یا پارلمان آسترالیا یک نهاد عالی دولتی است که مسئولیت و صلاحیت تصویب قوانین، نمایندگی ملت، تشکیل حکومت و نظارت بر اعمال حکومت را بر عهده دارد.

آقای داور می‌گوید که پارلمان قانون میسازد، محاکم تطبیق اش میکنند و  حکومت در رأس اش در تطبیق آن عمل میکند.

« در مجموع در سیستم آسترالیا طوریکه در اکثریت دیموکراسی ها به همین شکل است، ما قوه مقننه داریم، قوه قضایه داریم و در پهلویش قوه اجرائیه داریم.»

« پارلمان ما است که قانون را می‌سازد، محاکم است که تطبیق اش می‌کند، حکومت در رأس اش بر تطبیق آن عمل می‌کند.»

Both houses of the Australian Federal Parliament. House of Representatives aka lower house (Right) and The Senate aka the upper house (Left).
AAP

'پارلمان در آسترالیا' 

پارلمان آسترالیا دارای دو مجلس است که یکی آن بنام مجلس نمایندگان و دیگری بنام مجلس سنا نامیده می شود.

 مجلس نمایندگان آسترالیا در حال حاضر دارای یکصد و پنجاه و یک عضو است که هر کدام نماینده یک حوزه انتخاباتی هستند. 

آقای داور می‌گوید که در تعیین حکومت، تنها مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد و هر حزبی اکثریت را داشته باشد، آن حزب حکومت را تشکیل می‌دهد و بخاطر ادامه حکومت نیاز است تا حزب حاکم اکثریت را در مجلس نمایندگان داشته باشد.

«در تعیین حکومت، تنها مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد و هر حزبی اکثریت را داشته باشد، آن حزب حکومت را تشکیل می‌دهد. و حکومت هم، وقتی صدراعظم در رأس گروه اکثریت قرار می‌گیرد، کابینه را هم از میان نمایندگان خود پارلمان تعیین می‌کند که این را در سیستم حقوقی ما به نام حکومت‌داری مسئول یاد می‌کنند».

«به خاطری که حکومت ادامه پیدا کند، باید همیشه اکثریت را در مجلس نمایندگان داشته باشد. اگر اکثریت را از دست دهد، حکومت از بین می‌رود، یا این‌که در ائتلاف با کس دیگری بیاید».

مجلس سنا که بیشتر اوقات به نام مجلس بزرگان یاد می‌شود، متشکل از ۷۶ عضو است؛ ۱۲ عضو از هر شش ایالت و دو عضو از دو قلمرو (تریتوری). نقش اصلی سنا، بازبینی قوانینی است که از سوی حکومتِ برحال پیشنهاد می‌شوند.

سناتوران برای یک دورۀ شش ساله انتخاب می‌شوند و در هر انتخابات، نیمی از اعضای آن انتخاب می‌شوند، در حالی که نیم دیگر آن هنوز در سه سال اول دوران خدمت شان قرار دارند.

در مورد اینکه سیستم ویست‌منستر با سیستم ریاستی چه تفاوت دارد، آقای داور می‌گوید.

«در سیستم دیموکراسی ریاستی، ریس جمهور از طرف مردم بشکل مستقیم انتخاب میشود. مثل که در امریکا است، مثل که در افغانستان صورت گرفت و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که مردم در رای گیری رای مستقیم می‌دهند به ریس جمهور و پارلمان.»

« ریس جمهور کابینه را معرفی میکند و کابینه حق اعتماد میگیرد از طرف پارلمان. در سیستم های ویست‌منستر همین خصوصیتش است که حکومت را پارلمان جور می‌کند در رأس او صدراعظم قرار دارد.»

 Freedom of religion and secularism in Australia
Getty images

 'آزادی مذهب'

 آسترالیا بر پایه حاکمیت قانون بنا شده است و سنت قوی در احترام به حقوق و آزادی های هر فرد دارد. دولت آسترالیا متعهد به حمایت و ترویج حقوق و آزادی های سنتی از جمله آزادی بیان، عقیده و مذهب است.

آستراليا از زمان تٲسيس اش به حيث يك كشور سیکولر يا غير مذهبی بوده است. قانون اساسی سال ١٩٠١ حکومت فدرالی را از مداخله در اجرای آزاد مراسم هر مذهب منع می‌كند.

در سال ۱۹۰۱ در قانون اساسی آسترالیا، قانون غیر مذهبی یا سیکولریزم در پیش گرفته شد تا این امکان پیدا شود که نظرات و روشهای مذهبی مختلف در جامعه ابراز و اجرا شده بتواند.

نیل فاستر استاد علوم سیاسی در پوهنتون نیوکاسل در این مورد می‌گوید: 

« بنیانگذاران آسترالیا در قانون اساسی فدرالی یک ماده ای بنام ماده ۱۱۶ را شامل ساختند که این مقررات را تعین میکند که پارلمان فدرالی نباید قوانینی بسازد که یک مذهب را طوری تاسیس یا تعین کند که ما نتوانیم یک کلیسای ملی در آسترالیا داشته باشیم و پارلمان فدرالی نباید در اجراآت آزادانه مذهبی مردم مداخله كنند.»

حکومت فدرالی و هم حکومت ایالتی این اصل عمومی را قبول کرده اند که آزادی مذهبی یک ارزش مهم جامعه آسترالیا می باشد.

اجداد عثمان رانی یکی از اولین ساکنین مسلمانان آسترالیا بودند او در برزبن آسترالیا مشغول تجارت است و ریاست بنیاد خیریه مسلمانان را در این شهر بر عهده دارد.

او می‌گوید از زمانی که در آسترالیا هستند مراسم مذهبی خود را اجرا میکنند و تا حد ممکن عقیده خود را حفظ کرده اند.

«من نسل سوم مسلمانان آسترالیا هستم، پدر کلانم در سال ۱۹۰۱ از هند به آسترالیا آمد و پدر پدر کلانم در سال۱۸۷۹ آمده بود. ما از وقتی که در اینجا هستیم همیشه مراسم مذهبی خود را اجرا کرده ایم و عقیده خود را تا حد که ممکن است، حفظ کرده ایم.»

afghan Elections
facebook/ Blacktown Mosque

اکثراً اصول مذهبی در آسترالیا مورد احترام قرار می گیرند تا آنجا که این اصول در تضاد با قوانین جاری در آسترالیا نباشند.به طو مثال، شما نمی توانید در آسترالیا با یک فرد خردسال ازدواج کنید حتی اگر برخی از ادیان و مذاهب اجازه چنین کاری را به فرد بدهند.

سیار دهسبزی، وکیل مدافع افغان مقیم سیدنی می‌گوید که مردم  در آسترالیا از آزادی های متفاوتی مانند آزادی مذهب، بیان و انتخاب برخوردارند.

آقای دهسبزی می‌‌افزاید که آزادی مذهب در آسترالیا به این معنی است که هرکسی حق دارد دین دلخواه خود را انتخاب کند و همچنان حق دارد از هیچ دینی پیروی نکند.

«آزادی های مذهبی در آسترالیا بطور کلی به رسمیت شناخته شده و به او احترام گذاشته می‌شود تا زمانیکه فعالیت های مذهبی سبب اذیت افرادی دیگر نشود. در عین زمان فراموش نکنیم که یکتعداد کثیر از افراد در آسترالیا هستند که اصلا ً پیروی از هیچگونه مذهب یا دیانتی نمی‌کنند.»

علاوه بر آزادی مذهب، مردم آسترالیا از آزادی بیان نیز برخوردارند. آقای سیار دهسبزی می‌گوید بیان که در چارچوب احترام و معنویت باشد همیشه مورد احترام قرار میگیرد. اما هر سخنی که باعث آزار دیگران شود و بر احساسات دیگران تأثیر منفی بگذارد جایز نیست.

«آزادی بیان، تا زمانی یک انسان می‌تواند نظری را ابراز کند که در ذهنیت شخص مخاطب و در احساس شخص مخاطب تاثیرات نفرت، بدبینی، حسادت و دشنام را ایجاد نکند. بیان که به اصطلاح در چارچوب احترام و معنویت باشد همیشه مورد احترام قرار میگیرد و از طرف قانون پذیرفته می‌شود.»

در اینجا می توانید معلومات بیشتری در مورد آزادی فکر، عقیده و مذهب در استرالیا بخوانید.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'زندگی در آسترالیا': نظام سیاسی آسترالیا و آزادی مذهب 26/11/2021 00:12 ...
خبرنگار ما در کابل: پس از حملات راکتی بر ولایت کنر، بین نیروهای پاکستانی و طالبان درگیری صورت گرفته است 18/01/2022 08:58 ...
نوع امیکرون ویروس کرونا چیست و چرا به سرعت در حال گسترش است؟ 18/01/2022 07:09 ...
آکسفام: در دوران همه‌گیری ویروس کرونا ثروت ۴۷ میلیاردر آسترالیایی دو برابر شده است 18/01/2022 04:24 ...
تازه‌های کووید-۱۹: مرگبارترین روز کرونا در آسترالیا؛ اعلام وضعیت اضطراری در شفاخانه‌های ویکتوریا 18/01/2022 08:05 ...
اھميت حياتى محفوظ نگھداشتن حوض ھاى آببازى خانگى 15/01/2022 07:58 ...
انتقاد ديدە بان حقوق نشر بر رفتار حكومت آستراليا با پناھجويان و عملكردش براى مقابلە با تغيير اقليم 15/01/2022 07:41 ...
خبرنگار ما در كابل: اعتراضات مردم در فارياب با وجود اطمينان آرامش از جانب مقامات طالبان ھنوز ادامە دارند 15/01/2022 07:14 ...
مرور مطالب هفته در وبسایت اس‌بی‌اس دری 14/01/2022 06:55 ...
چگونگى تشخيص علائم بيمارى ھاى روانى و عصبى 11/01/2022 09:15 ...
View More