Coming Up Sat 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

'زندگی در آسترالیا': آشنایی با حقوق کودکان

Source: Getty Images/Fat Camera

نقل مکان به یک کشور جدید می تواند برای همه، به ویژه برای کودکان چالش برانگیز باشد. اما استرالیا مکانی دلپذیر است و همه کودکان از حقوق برابر برای دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی و ایمنی برخوردار هستند. در این گزارش موضوع حقوق و اسکان کودکان در آسترالیا را به بحث گرفته ایم.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، همه کودکان حق دارند از حقوق برابر در مورد دسترسی به آموزش، خدمات صحی و امنیت برخوردار باشند.

آسترالیا حدود ٣٠ سال قبل کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد که یک سند بین‌المللی با اهداف فراهم‌آوری زمینه دسترسی برابر کودکان به حقوق مصئونیت و داشتن یک کودکی سالم است را امضا کرد. 

داکتر نذیر داور، وکیل مدافع افغان مقیم سیدنی می‌گوید که آسترالیا در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد را امضا کرده است و بر اساس این کنوانسیون مسئولیت دارد تا پالیسی ها و سیاست های را عملی کند که از حقوق اطفال در آسترالیا محافظت شود.

آقای داور می‌گوید: « آسترالیا یکی از امضا کننده های کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال است، که یکی از سندهای بین المللی حقوق بشر اطفال میباشد.»

« بر اساس این کنوانسیون مسئوولیت های که برای آسترالیا ایجاد شده و کارهای که باید بکند، این است که همه حقوق را که در کنوانسیون بین المللی اطفال محفوظ است، این مصونیت را باید برای اطفال بدهد، پالیسی ها و سیاست های را عملی کند و به پیش بگیرد که حقوق اطفال در آسترالیا هم بر اساس کنوانسیون محافظت شود.» 

بر اساس یک گزارش یونیسف که در هر ۵ سال یک بار ارائه می‌شود، آسترالیا در مقایسه با گزارش قبلی پیشرفت اندکی در زمینه حفاظت از حقوق کودکان داشته است. آقای داور در مورد حقوق کودکان در آسترالیا می‌گوید که اطفال در آسترالیا از تمام حقوق که در کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد آمده است برخوردار هستند.

« اطفال در آسترالیا مثلاً حق زندگی دارند، حق برخورد درست دارند، حق هویت دارند، حق انتخاب و نظر را دارند، حق صحت را دارند، حق مصونیت و محافظت را دارند، و دیگر اینکه حق درس خواندن را دارند، حق بازی کردن با بچه های دیگر را دارند.»

« وقتیکه می‌گوئیم حق زندگی، پس چه چیزی را دربر دارد؟ هرچیزی که مانع زندگی اطفال میشود و یا اینکه به زندگی آنها خطر میرسانند، چه فیزیکی باشد، چه روحی، جنسی یا هر نوع دیگری که باشد، طفل باید از آن محافظت شود.»

Children’s Rights in Australia
Getty Images

آقای داور می افزاید که کودکان در آسترالیا حق صحت دارند به این معنی که باید واکسین شوند، در زمان مریضی تداوي شوند، به غذای صحی دسترسی داشته باشند و از تمام چیزهای که به صحت آنها مفید نیست محافظت شود.

«طفل حق صحت دارد، مثلا از طفوليت واكسين شود، اگر مريض شود، تداوي شود. براي نگهداري آن تمام اقداماتی صحي كه لازم است، باید اجرا شود.»

« غذای صحي بخورد، جاي زندگي شان درست باشد و چيزي كه به صحت آنها مضر باشد از آن محفوظ باشد.»

' لت و کوب کردن کودکان در آسترالیا'

در برخی از کشورها لت و کوب کردن اطفال برای تربیه آنها مروج است. آقای داور می‌گوید که لت و کوب کودکان در هیچ جایی قانونی نیست، حتی از نظر علمی هم این به اثبات رسیده که این کار هیچ نوع درس برای طفل نمی‌دهد.

او می‌گوید: «لت و کوب کردن کودکان در آسترالیا جرم است. هیچ کس حق ندارد کودک را از نظر جسمی، فزیکی یا روحی تنبیه کند.»

« زدن اطفال در هیچ جایی قانونی نیست، اینکه در افغانستان یا در هر جای دیگری اطفال را میزنند خلاف همه نورم ها است. قوانین را بگذارید حتی از نظر علمی هم این به اثبات رسیده که زدن اطفال هیچ نوع درس برای طفل نمیدهد بجز اینکه آسیبی برای او برساند.»

Domestic violence
EyeEm

برای معلومات بیشتر دربارۀ حقوق کودک در آسترالیا، با مرکز کمک‌ حقوقی (Legal Aid) محل تان تماس بگیرید. برای دریافت حمایت‌های عاطفی، با مرکز تماس کودکان (کیدزلاین) به شماره ٨٠٠ ٥٥ ۱٨٠٠و  لایف‌لاین (Lifeline) به شماره ۱٤ ۱۱ ۱٣ تماس بگیرید. اگر شما یا یکی را که شما می‌شناسید در معرض خطر فوری قرار دارید، به شماره ٠٠٠ تماس بگیرید.

'شمولیت کودکان در مکتب'

آغاز مكتب يك قدم مهم و اساسی برای اطفال و خانواده ها در رابطه به اسكان شان در آستراليا میباشد و اطفال مهاجرين در زمينۂ برقرار كردن رابطه به محيط و اجتماع مكتب نو شان، اكثراً با موانعی بر مي خورند. والدين نقش مهمی را در تعليم و تربيۂ اطفال شان ايفا مي‌كنند و متخصصين آنها را تشويق مي‌كنند تا در امور مكتب اطفال خود فعالانه درگير باشند. 

اگر شما تازه وارد آسترالیا شده اید و می‌خواهید اطفال خود را شامل مکتب سازید، اولین اقدام برای شمولیت در مکتب تماس گرفتن با اداره مکتب به خاطر صحبت کردن می باشد، به تعقیب این ملاقات معمولاً مرحله درخواست کردن با خانه پری کردن فورمه رسمی میباشد و مکتب بعداً درخواست کننده را بخاطر نتیجه شان آگاه میسازد.

Parents Victoria سازمان است که از والدین شاگردان مکاتب عامه نماینده گی می کند. 

گیل مکهادی مدیر اجرایوی این سازمان بعضی از مشکلات را که والدین مهاجر در قسمت جابجا شدن و عادت کردن اطفال شان به محیط مکتب تجربه میکنند، اینگونه تشریح میکند .

« بارزترین مشکل شان بعضی اوقات مشکل زبانی میباشد ولی در پهلوی مانع زبانی مشکل بعضی اوقات صرف در معیار های سلوکی نظام تعلیمی آسترالیا می باشد و من فکر میکنم به همین علت بسیار مهم است که مکاتب همیشه از اعضای مختلف در اجتماع مکتب شان در هر وقت باخبر باشند و اطمینان حاصل کنند که نه تنها طفل تانرا بلکه خانواده تانرا هم شامل مکتب بسازند.»

 Monday, April 20, 2020. Only the children of essential workers and students deemed vulnerable are expected at Queensland schools as part of the efforts to fight the COVID-19 pandemic. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING
AAP

اجراآت معمول در مکتب همیشه به خانواده های مهاجرین یا پناهنده گان جدید تشریح نمی شود، این اجراآت ممکن شامل ضرورت برای فراهم کردن یک بسته نان چاشت برای اطفال باشد یا اینکه بخاطر گرفتن اطفال شان از مکتب باید به وقت معین به آنجا بروند.

لور دینگ در اصل سودانی است و به حیث مامور ارتباط در مکاتب گوناگون ملبورن کار میکند او میگوید که بعضی شاگردان ممکن علاقه و اعتقاد شانرا به مکتب از دست داده باشند.

« تجربه من در قسمت بعضی از اطفال این است که آنها نمی دانند که در مکتب چی میکنند بخصوص در قسمت کار در مکتب و غیره. اگر شما چیزی نمی دانید و صدای تانرا نمی کشید که بگویید که اینرا نمی دانم و به کمک ضرورت دارم ممکن دیگر به مکتب نروید لذا وقتی که آنها به کمک ضرورت میداشته باشند باید صدای شانرا بلند کنند به جای اینکه به مکتب نیایند چون فکر میکنند که تنها مانده اند، آنها تا وقتی که به اینجا می آیند اینرا نمیدانند که ما اینجا چی کار میکنیم تا اینکه درمیابند که ما به خاطر کمک با ایشان اینجا هستیم و بخاطر اینکه با خانواده ها افهام و تفهیم کنیم.»

انتخاب مکتب برای تحصیل فرزندانتان یک کار دشوار است، شما میتوانید برای لیست مکاتب منطقه خود از وب سایت 'مای سکول' دیدن کنید.

 'خدمات نگهداری از اطفال در آسترالیا'

اگر در آسترالیا در حال تحصیل یا کار هستید و فرزندان خردسالی در خانه دارید، می توانید به خدمات مراقبت از کودکان با کمک مالی دولتی دسترسی پیدا کنید.

مواظبت طفل و خدمات آموزش اولیه، اطفال را در قسمت انکشاف مهارتهای اجتماعی، عاطفی و آموزشی کمک می کند.

در آسترالیا انواع مختلف خدمات مراقبت از طفل موجود است. این خدمات شامل مراقبت تمام روز، مراقبت خانگی، مراقبت ایام رخصتی و مراقبت بعد از ساعات مکتب برای اطفال به سن مکتب ابتدائیه می باشد.

سامانتا پیج، رئیس اداره مواظبت اطفال می‌گوید که در زمان انتخاب خدمات نگهداری اطفال باید به برخی از نکات مهم در مورد این خدمات توجه نمائید.

« کدام ساعات را می‌خواهید انتخاب نمایید، کدام روزهای هفته و چند ساعت و اینکه می‌خواهید این خدمات به نزدیک خانه و کار تان باشد یا خیر و بلاخره اینکه چه مسئله در قسمت مواظبت اطفال تان برایتان بیشتر مهم است.»

Childcare
Getty Images

مراکز نگهداری فامیلی یا Family Day Care عبارت از مواظبتی است که یک معلم راجستر شده،  درخانه شخصی خود برای اطفال خانواده های دیگر خدمات ارائه می کند.

خانم سمانتا پیج می‌گوید اگر شما می خواهید از ساعات کمتر استفاده کنید و  طفل شما در یک گروپ کوچک نگهداری شود. همچنان طفل شما روابط محکم با یک معلم داشته باشد، پس شما میتوانید از خدمات Family Day Care استفاده کنید.

همچنان مراقبت دیگری به نامه مراقبت های خارج از ساعت درسی مکتب یا Outside School Hours Care وجود دارد. این نوع مراقبت ها در واقع زمانی است که کودک قبل یا بعد از مکتب به مراقبت احتیاج دارد. معمولاً از ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۹ بجه صبح و پس از ساعت سه بعد از ظهر تا شش بعد از ظهر و در دوران تعطیلات مکتب.

در مناطقی که این گزینه های مراقبت از کودک در دسترس نیست، «مراقبت در داخل خانه یا In-Home Care  وجود دارد.

برای معلومات بیشتر در مورد انتخاب مراکز نگهداری اطفال ویب سایت www.mychild.gov.au را ببینید. و برای دریافت معلومات در مورد کمک های مالی حکومت از ویب سایت Services Australia دیدن کنید.

هم چنان شما میتوانید در مورد کیفیت فیس این مراکز ویب سایت www.acecqa.org.au را ببینید.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'زندگی در آسترالیا': آشنایی با حقوق کودکان 05/11/2021 1:00:14 ...
ديدگاە ھاى متفاوت دربارۀ برگزارى روز آستراليا بە تاريخ ۲۶ جنورى 25/01/2022 07:13 ...
تخصيص ھزينۀ بيشتر براى تحقيقات دربارۀ عارضۀ روانى اختلالات اشتھا و غذا خوردن 25/01/2022 06:44 ...
خبرنگار ما در کابل: قصد طالبان براى تغيير دادن نصاب و مضامين درسى مكاتب باعث نگرانى فراوان شدە است 25/01/2022 07:17 ...
تازه‌های کووید-۱۹: نیوساوت‌ولز محدودیت‌های کرونایی را تمدید کرد 25/01/2022 08:48 ...
نگرانى سازمان جھانى صحت دربارۀ خدمات صحى با گسترش سريع نوع اوميكرون 22/01/2022 07:40 ...
خبرنگار ما در کابل: اظھارات سرپرست وزارت امر بالمعروف و نھى عن المنكر دربارۀ شريعت در ارتباط بە حقوق زنان واكنشھاى شديدى را برانگيختە 22/01/2022 07:15 ...
مرور مطالب هفته در وبسایت اس‌بی‌اس دری 21/01/2022 08:12 ...
خبرنگار ما در کابل: پس از حملات راکتی بر ولایت کنر، بین نیروهای پاکستانی و طالبان درگیری صورت گرفته است 18/01/2022 08:58 ...
نوع امیکرون ویروس کرونا چیست و چرا به سرعت در حال گسترش است؟ 18/01/2022 07:09 ...
View More