Coming Up Sat 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

كارزار براى تشويق مردان بە مراقبت كردن از صحت شان

Source: Getty Images/selimaksan

در ماۀ نوامبر كارزارى تحت عنوان (Movermber) براى تشويق مردان بە توجە كردن بە صحت شان و ھمچنان جمع آورى اعانە از طريق تقاضا از مردان بە بروت ماندن راە اندازى ميشود. ھمكار ما فتح سامع در اين مورد معلوماتى دارد كە آنرا با ما و شما شريك ميسازد.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
كارزار براى تشويق مردان بە مراقبت كردن از صحت شان 09/11/2021 06:09 ...
ديدگاە ھاى متفاوت دربارۀ برگزارى روز آستراليا بە تاريخ ۲۶ جنورى 25/01/2022 07:13 ...
تخصيص ھزينۀ بيشتر براى تحقيقات دربارۀ عارضۀ روانى اختلالات اشتھا و غذا خوردن 25/01/2022 06:44 ...
خبرنگار ما در کابل: قصد طالبان براى تغيير دادن نصاب و مضامين درسى مكاتب باعث نگرانى فراوان شدە است 25/01/2022 07:17 ...
تازه‌های کووید-۱۹: نیوساوت‌ولز محدودیت‌های کرونایی را تمدید کرد 25/01/2022 08:48 ...
نگرانى سازمان جھانى صحت دربارۀ خدمات صحى با گسترش سريع نوع اوميكرون 22/01/2022 07:40 ...
خبرنگار ما در کابل: اظھارات سرپرست وزارت امر بالمعروف و نھى عن المنكر دربارۀ شريعت در ارتباط بە حقوق زنان واكنشھاى شديدى را برانگيختە 22/01/2022 07:15 ...
مرور مطالب هفته در وبسایت اس‌بی‌اس دری 21/01/2022 08:12 ...
خبرنگار ما در کابل: پس از حملات راکتی بر ولایت کنر، بین نیروهای پاکستانی و طالبان درگیری صورت گرفته است 18/01/2022 08:58 ...
نوع امیکرون ویروس کرونا چیست و چرا به سرعت در حال گسترش است؟ 18/01/2022 07:09 ...
View More