Coming Up Tue 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

خطر لغو اولين مسابقۀ تست كريكت بين افغانستان و آستراليا بخاطر موضع طالبان در مورد شركت زنان در ورزش

Source: SBS

مسۇلان كريكت آستراليا ميگويند كه اگر گزارشھا دربارۀ قصد طالبان براى منع زنان از ورزش درست باشند، مسابقۀ تأريخى پنج روزۀ (تست كريكت) بين تيمهاى آستراليا و افغانستان كه قبلاً برنامه ريزى شده، لغو خواھد شد.

احمد الله وثيق معاون كميسيون فرهنگى طالبان در اين ھفتە گفت كە زنان اجازۀ شركت در وزش بشمول كريكت ندارند.

اما پس از تبارز عكس العمل ھاى منفى و تھديد بە لغو اولين مسابقۀ قريب الوقوع پنج روزۀ كريكت معروف بە تست كركت بين آستراليا و افغانستان، عزيزاللە فضلى رئيس بورد كريكت افغانستان گفت كە دربارۀ شركت زنان در ورزش تا حال فيصلە اى نشدە است.

قرار است تيم كريكت افغانستان براى شركت در اولين مسابقۀ پنج روزه تست كريكت در مقابل تيم آستراليا در ماۀ نوامبر به آستراليا سفر كند. اما اين سفر اكنون به شك افتاده است.

شوراى بين المللى كريكت گفته است كه دربارۀ نظر طالبان مبنى بر اينكه زنان اجازۀ بازى در ورزش ندارند، مذاكره خواهد كرد.

شركت در ورزش، بشمول كريكت يك آرمانى بود كه بسيارى از زنان افغان براى آن مبارزه كردند.

اما احمد الله وثيق معاون كميسيون فرهنگى طالبان به اس بى اس گفته است زنانى كه كريكت بازى ميكنند در وضعيتى قرار ميگيرند كه روى و بدن شان مستور نميباشد.

او گفت: "اين عصر رسانه هاست و عكسها و ويديوهاى گرفته خواهند شد كه مردم آنها را تماشا خواهند كرد. اسلام و امارت اسلامى به زنان اجازه نميدهد كه كريكت بازى كنند، يا در ورزشهاى بازى كنند كه در معرض ديدن قرار بگيرند".

افغانستان يكى از ١٢ عضو كامل شوراى بين المللى است كه اجازه دارند در مسابقات رسمى تست كريكت بازى كنند.

همۀ اعضاى كامل بايد يك تيم مردانه و يك تيم زنانه داشته باشند.

ولى آقاى وثيق ميگويد كه طالبان سازش نخواهند كرد.

"زنان به ورزش ضرورت ندارند. آنھا در معرض ديدن قرار ميگيرند و از مقررات لباس پيروى نخواھند كرد، و اسلام اين اجازه را نميدهد، حتى اگر ما با چالشها و مشكلات مواجه شويم، ما براى دين خود جنگيده ايم تا از اسلام پيروى شود. ما بر ارزشها اسلامى چشم پوشى نخواهيم كرد، حتى اگر اين باعث مخالف شود، ما قوانين اسلامى خود را ترك نخواهيم كرد".

اما پس از بروز واكنشھاى شديد و تھديد بە لغو مسابقۀ تاريخى كركت بين آستراليا و افغانستان، عزيزاللە فضلى رئيس بورد كريكت افغانستان در يك كنفرانس مطبوعاتى در حاليكە احمد الله وثيق معاون كميسيون فرهنگى طالبان ھم در كنارش نشستە بود گفت كە اظھارات آقاى وثيق بصورت درست تعبير نشدە و سۇتفاھمى بە وجود آمدە است.

عزيزاللە فضلى رئيس بورد كريكت افغانستان
Social media -Public domain

او گفت كە در مورد شركت زنان در ورزش بشمول كريكت تا حال از طرف طالبان تصميم نھائى گرفتە نشدە و وعدە داد كە بورد كريكت افغانستان ھمۀ ايجابات شوراى بين المللى كريكت را برآوردە خواھد ساخت.

 قبل از اين شوراى بين المللى كريكت گفت كه دربارۀ تأثير اظهارات طالبان بحث خواهد كرد.

يك مقام اين شورا در بيانيه اى به اس بى اس نيوز گفت به رشد دراز مدت كريكت زنان متعهد است و شوراى بين المللى كريكت از اين نگران است كه زنان افغانستان ديگر اجازه بازى نخواهند داشت.

نيك ھاكلى رٸيس شوراى كريكت آستراليا گفتە كه دربارۀ سرنوشت مسابقۀ ماۀ نوامبر بين افغانستان و آستراليا شوارى بين المللى كريكت و حكومت فدرالى تصميمم خواهند گرفت.

"ما با شوراى بين المللى كريكت و حكومت آستراليا بسيار از نزديك كار ميكنيم و صحبت هاى درست را انجام ميدهيم و در نهايت ما از آنها پيروى ميكنيم".

دان تيھان وزير فدرالى تجارت آستراليا بخاطر قصد طالبان در ارتباط به ممانعت زنان از شركت در ورزش ابراز تأسف كردە است.

او گفت: "بسيار زياد مأيوس كننده است، در حقيقت فكر ميكنم كه اكثر آسترالياٸى ها از اين نظر كه زنان و دختران افغان نميتوانند ورزش بازى كنند، وحشت زده خواهند شد".

زالى ستيگال بازيكن سابق المپيك و نمايندۀ مستقل پارلمان آستراليا از رهبران ورزش خواسته است كه در مقابل اين اقدام طالبان ايستادگى كنند.

او گفت: "اگر براى استفاده از مزاياى يك تيم ملى زنان آمادگى نداريد ، نمی توانید از مزایای جاری تیم ملی مردان برخوردار شوید. فکر می کنم این جاست که جامعه بین المللی ورزش باید فوق العاده قوی باشد و اصلاً هیچ استثنایی را قايل نشود".

قرار است اين مسابقه بين تيم هاى كريكت افغانستان و آستراليا، در صورت لغون نشدن، در شهر هوبارت برگزار شود.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
خطر لغو اولين مسابقۀ تست كريكت بين افغانستان و آستراليا بخاطر موضع طالبان در مورد شركت زنان در ورزش 11/09/2021 06:42 ...
كاراز بين المللى براى امحاى خشونت عليۀ زنان 27/11/2021 08:05 ...
خبرنگار ما در كابل: حمايت تعدادى از ھزارە ھا و اھل تشيع از حكومت طالبان با واكنشھاى گوناگون عمدتاً تند مواجە شدە 27/11/2021 07:29 ...
'زندگی در آسترالیا': نظام سیاسی آسترالیا و آزادی مذهب 26/11/2021 00:12 ...
'دُرِ دری' در سیدنی؛ نمایشی با طعم شعر و ادبیات 26/11/2021 10:00 ...
خدمات ویژه سلامت روانی برای کودکان افغان در مکاتب نیوساوت‌ولز 25/11/2021 09:24 ...
فشار ھمسالان يكى از عوامل عادت كردن جوانان بە سگرت كشيدن 23/11/2021 07:54 ...
خبرنگار ما در كابل: دستور العمل جديد رسانە ھاى طالبان بە عنوان طرحى براى سانسور و محدوديت رسانە ھا مورد انتقاد قرار گرفتە 23/11/2021 06:47 ...
تازه‌های کووید-۱۹: کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایالت‌های ویکتوریا و نیو ساوت ویلز 23/11/2021 07:30 ...
تازه‌های بازار مسکن: قیمت‌ها همچنان رو به افزایش اند 22/11/2021 08:22 ...
View More