Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Ee nɔŋ cɔ̈r yenë cööt ë man adɛ̈ ke yɔŋë diäär bë dhil puɔ̈l në ɣän ke luɔi

A women's justice march in Brisbane Source: AAP

Cɔ̈t atɔ̈ ke cë dït në biääk yaaŋ ye rɔt looi në ɣän yenë ke lɔ luui thïn. Në ye mɛn ke kɔc ye jam në röör ë kɔc tɔ̈ në ye yaaŋë yic ee jam cë man adɛ̈ ke akuut ye kɔc luɔɔi bë kɔcken lui kenë keek dhil ya gël. Në wɛ̈t cë gɔ̈ɔ̈r në ye athöörë yic, ke kɔc juïc tɔ̈ keke ye diäär ku cë keek luɔ̈ɔ̈I aye keek dac yɔŋ ku yekënë ka kɔɔr bë dhil kɔ̈ɔ̈c.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ee nɔŋ cɔ̈r yenë cööt ë man adɛ̈ ke yɔŋë diäär bë dhil puɔ̈l në ɣän ke luɔi 28/03/2022 09:24 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More