Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth

Source: Getty Images

Kɔc ŋäär akuut ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke mïïth cë awɛ̈ɛ̈c looi ku ye keek tääu ɣönë döm cuɔt nhial në run ke rou. Wäär thɛɛr ke mɛnh cë awäc looi ku ye run thiɛ̈ɛ̈r ee ye mac kunë ye mɛn ke teer adït. Aye kɔc juïc luel ya mɛnh ye run thiɛ̈ɛ̈r ka ye run 12 acëm tɛ̈ŋ piɛth tɔ në ye nom. Apiɛth bë run ke awäc ya cɔk ye 14.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth 17/11/2021 10:32 ...
Podcast SAMUEL WEL MAPER PREACHING FOR SBS DINKA 15/01/2022 18:59 ...
Tïït de nyin ë mïth ku luɔɔi në Ɣöthuralia 12/01/2022 11:19 ...
Interview with Dr Deng Abiem COVID19 12/01/2022 13:35 ...
Summit for Democracy and Peace in South Sudan with Dr Peter Biar Ajak 29/12/2021 43:15 ...
SBS Dinka News 24/11/2021 25/11/2021 13:43 ...
Wuɔk ye kɔc kuɔny bïk yök në luɔɔi në Victoria 24/11/2021 14:32 ...
Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee 24/11/2021 09:51 ...
SBS Dinka News 21/11/2021 21/11/2021 13:24 ...
SBS Dinka News 17/11/2021 17/11/2021 11:03 ...
View More