Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Nyuɔl Madut Nyuɔl:"Bakkɛ̈ bë week bɛ̈n toom të tɔ̈ yïn në Victoria"

Archangelo Nyuol Madut, (CMY) Program Manager, Community Support Groups Source: Nyuol Madut

Në ye mɛn pane Victoria keka nɔŋ ɣän cë keek liep benë ke yïn lɔ toom të kenë yin toom. Nyuɔl Madut Bol alui kenë akutë CMY kuka tɔ̈ ke nɔŋ ajuiɛɛr ben kuɛɛt ku pane Junub tɔ̈ në Melbourne lɛ̈k ago raan lɔ toom. Na tɔ̈ në South East ëë Melbourne kanë biän tueŋ, ke nyïn kɔɔr ba ye ɣänkɛ̈ piŋ kuba lɔ thïn.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyuɔl Madut Nyuɔl:"Bakkɛ̈ bë week bɛ̈n toom të tɔ̈ yïn në Victoria" 26/10/2021 18:04 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More