Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Du telepun bɔ̈ të nɔŋ raan kuc ye kuany nëŋö alëu benë yin dhoom

Don't be too quick to give your details to a scammer Source: Getty Image

Në internet yic në ye mɛn, ke ruëëny atɔ̈ ke cë dït nëŋö atɔ̈ ke nnɔŋ kɔc juïc cë kɔc ya dhoom. Kɔc juïc aye kɔc yuɔ̈p në telepun ku bïk wëu dhoom të nɔŋ kɔc. Në yeëënë ayen yïn yɔ̈ɔ̈k ba nyin tïït ku ba rɔt ya gël.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Du telepun bɔ̈ të nɔŋ raan kuc ye kuany nëŋö alëu benë yin dhoom 16/09/2021 08:28 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More