Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Ke mɛ̈i cë thiɔ̈k ke piny ke Australia lööŋ ke COVID-19 lɔ̈ɔ̈u yic në ɣän cïïŋ yïn ke thïn

As summer approaches, Australia eases COVID-19 restrictions in all states and territories Source: Getty Images

Në Ɣothuraliɛ ke ɣän juïc atɔ̈ keke cë kek gël ku cë ɣän kɔ̈k thiɛ̈ɛ̈k në ye nïïn ke tuanyë COVID-19. Në rutic kanë mɛ̈I yic ke bɛ̈I ke pane Ɣothuraliɛ kedhiɛ abë nɔŋ ajuiir wääc kuka kɔɔr ba lööŋ ke ɣän (States and Territories) tɔ̈ yïn ke thïn ya caar. Në ye athöörë yic ke yïn bë pïŋ në lööŋ wääc kuka kɔɔr ba kek theek.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ke mɛ̈i cë thiɔ̈k ke piny ke Australia lööŋ ke COVID-19 lɔ̈ɔ̈u yic në ɣän cïïŋ yïn ke thïn 23/10/2020 12:54 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More