Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Ayɔ̈r Makur Cuɔ̈t ee kuëëŋ ɣonë lööŋ në WA kuke luɔi jɔɔk

Ayor Makur Chuot is the first South Sudanese Australian MP. Source: Aaron Fernandes/SBS News

Ayɔ̈r Makur Cuɔ̈t atɔ̈ ke cë kuɛ̈ɛ̈ŋ në WA kuka bë luɔi jɔɔk ɣonë lööŋ. Aye Ayɔ̈r luel ye ɣɛn cë dhöl liep ku tiŋ nɔŋ piɔ̈u bë ke luɔi bɛɛr looi abë tɔ ke cë ye piɔ̈u ber dhɔ̈ɔ̈r. Aye luel ye ee bɔ̈ panë Australia në ɣa cin ku ye panë anɔŋ kë piɛth cë bë luɔ̈i ɣɛn ku jɔl ya panda.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ayɔ̈r Makur Cuɔ̈t ee kuëëŋ ɣonë lööŋ në WA kuke luɔi jɔɔk 26/05/2021 07:47 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More