Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Calls to end of violence against women and girls with disability

Our Watch chief executive Patty Kinnersly said sexist and ableist attitudes needed to change. Source: AAP

Në ye mɛn ke kɔc ye jam në röör diär aye jam cë man adɛ̈ ke diäär nɔŋ gum niööp atɔ̈ keke ye keek yɔk kuka piɛth bë nɔŋ ajuiɛɛr benë keek ya gël në ye yaaŋë. Në diäär yic kedhiɛ ke diäär cë miŋ ka kɔc cë yök në tɔ̈ɔ̈ŋ në tɔŋ baai yic aye tïŋ cïn edë bë keek ya kuɔny.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Calls to end of violence against women and girls with disability 09/02/2022 09:11 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More