Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

'Child Protection only involved in your children's lives when they are considered to be at risk'

Akima Buol and the blurred image of children inserted at the background Source: Hakim

Në nyindhiɛ ëke rɔt luel cë man adɛ̈ ke mïïth cïï Child Protection keek jɔt aye kuɔ̈I lɔ ceŋ ku të nɔŋ raan nɔŋ kë nyic në ye biäkkë, ke kë nyic awääc kenë kë ye luel. Hakim Buol Jok alui në ɣään yenë ke mïïth laar thïn ku töŋë ka cë keek jäi ee kë ye luel ya mïïth aye keek lɔ kuɔ̈I muk. Acïï Hakmi luel ye mïïth cë jäl në bɛ̈iken yic keek ka yenë muŋden kɔc nuan nëŋö acën kɔcken ka akuma.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'Child Protection only involved in your children's lives when they are considered to be at risk' 22/03/2022 16:28 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More