Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS akɔɔr wɛ̈t ku jɔl ya kabë ke bɛ̈ɛ̈r në baai ku bïk kony në cökpiny ku lɔ tueŋë SBS Radio

SBS Language Services Review 2021 Source: SBS

Cäär yenë SBS thook yen ke cɔɔl caar aye looi në kaamë run kedhïc ago rëër ku ciɛŋëpanë Auɛtralia ya tïŋ të wɛɛr en rɔt thïn ku ciɛŋë kuɛɛt cë bɛ̈n thïn. Në ye mɛn ke thïïc yenë kɔc thïïc agokɛ̈ wëlken mat thïn ee rɔt jɔɔk ku lëk atɔ̈ ke cë tääu bëyic ago yïn nyuɔ̈ɔ̈th në cäär benë thook yenë ke cɔɔl bɛɛr caar. Ago yök në lëk kuɔ̈tic, ke yïn neem sbs dot com dot au slash ku bay a biänë jam agut ken pɛi nïïn 12 penë thiɛ̈ɛ̈r ku tök ŋootwei.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS akɔɔr wɛ̈t ku jɔl ya kabë ke bɛ̈ɛ̈r në baai ku bïk kony në cökpiny ku lɔ tueŋë SBS Radio 06/10/2021 08:30 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More