Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Wälë COVID vaccines acie kɔc ye pɛ̈n dhïc cë të cen rɔt luɛɛl thïn

Female doctor preparing a pregnant woman for a covid-19 vaccine. Source: Getty Images

Akutë kake pialë guɔ̈p atɔ̈ keke jɛ̈I wɛ̈t ye rɔt luel cë man adɛ̈ ke wälë COVID vaccines bë kɔc pɛ̈n dhïc. Atɔ̈ ke cë rɔt nyuɔth ke diäär ye rïnthi ŋoot keke cë kör bë keem toom. Në ye mɛn ke akëëm aye kɔc lɛ̈k bïk lɔ në ɣän ke tuɔ̈m ku cï bë riɔ̈ɔ̈c në wël ye lueth luel keek.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Wälë COVID vaccines acie kɔc ye pɛ̈n dhïc cë të cen rɔt luɛɛl thïn 01/09/2021 11:40 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More