Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Deŋ Tɔŋ:’Ɣɛn tɔ̈ në atiɛ̈më mɛnhdiɛ̈ yic të tiɛ̈ŋ ɣɛn Athiɛ̈ŋ ke kat ke ɣɛn ye dhiaau’

Athing Mu competes in the women's 800m heats during the Tokyo 2020 Olympic Games. Source: Getty

Deŋ Tɔŋ Mawiɛ̈n Mɔ̈u ee wunë Athiɛ̈ŋ Mɔ̈u man tɔ̈ ke cë tiɛ̈m në 800m në Olympic në Tokyo. Athiɛ̈ŋ ee le dhïïth panë United States ku jɔk kat ke ye mɛnh thin koor apɛi. Në ye mɛn ke mïïth akacke ku kɔc määth kenë yen acë piɔ̈th miɛt arëtic.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Deŋ Tɔŋ:’Ɣɛn tɔ̈ në atiɛ̈më mɛnhdiɛ̈ yic të tiɛ̈ŋ ɣɛn Athiɛ̈ŋ ke kat ke ɣɛn ye dhiaau’ 04/08/2021 10:18 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More