Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Nyic yic thiɛk ë ba nyin tïït në rɔt?

The enhanced image of the person with god smile Source: Canva, Public Domain

Kë yïn ye luui arëtic, ke nɔŋ të nyic yïn en cë man adɛ̈ ke bä rɔt bɛɛr yiɛ̈n ba lɔ̈ŋ ku ba kë kony yïn looi anɔŋ ka piɛth ye keek waar në pïïrdu yic. Adiɛɛr ëë töŋë ka lui kɔc në biääk ë kɔc cë kan tëëk në tɔŋtɔŋ yic kunë në yic, ke yïn lëu ba rɔt tïŋ ku ba bɛɛr ya pol ka ba köör në kaamdun bïn nom lɔ̈ŋ. Piŋ ye jamë të nɔŋ Hellen Berberi.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyic yic thiɛk ë ba nyin tïït në rɔt? 23/03/2022 09:00 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More