Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

'Domestic violence is not about the physical fight, but it is psychological too'

Hellen Berberi Source: Ajak Deng Chiengkou

Tɔŋ baai atɔ ke nɔŋ ka juïc ye ke riɔ̈ɔ̈k kunë ye pen ke yenë ka jiɛmë thïn në rɛ̈ɛ̈cde. Në ka jiɛmë ke thïn në ye mɛn, ëke të lëu benë yen ya gɛ̈l wei thïn ku bë kɔc rëër ëke lɔ duk. Piɛ̈ŋë në ka cë kek caal në ye ajuiɛɛrë yic.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'Domestic violence is not about the physical fight, but it is psychological too' 07/05/2021 10:17 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More