Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Duɔ̈kkɛ̈ mïïth kor ye waan në bɛ̈ɛ̈I yiic të leer ë raan në luɔ̈I yic

Children playing at the park Source: Getty Images

Ke luɔi cë dït në ye mɛn, ke kɔc juïc atɔ̈ keke cë mïth ya waan në bɛ̈I yic ku lekkɛ̈ në ɣän ke luɔi. Ye ciɛ̈t ke ye kë piɛth na ba mïïth koor waan baai ku ba lɔ luui? Na cïn mɛnh cë ŋuɛ̈ɛ̈n në ke yic, ke du them cë man adɛ̈ ke yïn lëu ba mïïth kɔɔr ya thiɛ̈ɛ̈k nïïm në ɣöötic cë të cennë Hellen Berberi ye luɛɛl thïn.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Duɔ̈kkɛ̈ mïïth kor ye waan në bɛ̈ɛ̈I yiic të leer ë raan në luɔ̈I yic 16/03/2022 09:11 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More