Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Dr Garang Majok:’Jam wenë akëmdu GP ago yiɛ̈n kuɔny të cen alajeth ka diɛɛr dït”

The Picture of Garang Majok at SBS Studio Source:

Ke kɔc juï cë keek yɔ̈ɔ̈k bïk rrëë në ɣöötic në Melbourne, ACT, ku NSW ke tɛ̈k akën bɛɛr yakë koor tëŋ nɔŋ kɔc kɔ̈k. Kenë jam në ajuiɛɛr benë kɔc wum, ke Dictor Garang ee jam ye na nɔŋ anuan ke yïn ye köör në kuɔny nëŋö akut ke jiɛ̈m atɔ̈ kuka lëu bïk yïn kuɔny.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Dr Garang Majok:’Jam wenë akëmdu GP ago yiɛ̈n kuɔny të cen alajeth ka diɛɛr dït” 18/09/2021 11:39 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More