Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Wëu wäär yenë ke kɔc kuɔny në akuma ë Pëdërɔl abë kɔ̈ɔ̈c

More than one million Australians are currently receiving the COVID-19 Disaster Payment. Source: William West / Getty Images Source: William West / Getty Images

Acïï akuma caal cë man adɛ̈ ke kuɔny wäär ye yiɛ̈n kɔc cën luɔi abë kɔ̈ɔ̈c në tuanyë COVID-19 yic abë kɔ̈ɔ̈c amääth. Në ajuiɛɛr cïï akuma tääu bë yic, keke nɔŋ akeer wääcic benë ye ajuiɛɛrë ke cath ku ka kɔɔr ba dhil nɔŋ nyïc në të looië käŋ röth thïn.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Wëu wäär yenë ke kɔc kuɔny në akuma ë Pëdërɔl abë kɔ̈ɔ̈c 02/10/2021 12:18 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More