Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Dhɔ̈ɔ̈l adɛ̈ ke lëu benë ke yïn kuɔny ka raan rɛ̈ɛ̈r kenë yïn të yen dek në miääu

Alcohol and gambling Source: Getty images

Dëŋë miääu atɔ̈ ke cë ya kë dït në ye mɛn të nɔŋ kɔc kuka nɔŋ dhɔ̈l adɛ̈ ke lëu bïn ke rɔt kony ka ba raan rɛ̈ɛ̈r ke yïn kuɔny. Në ye akölkole yic ke yïn be piŋ në akeer wääcic lëu benë yi’n ya kuɔny.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Dhɔ̈ɔ̈l adɛ̈ ke lëu benë ke yïn kuɔny ka raan rɛ̈ɛ̈r kenë yïn të yen dek në miääu 25/09/2021 10:16 ...
SBS Dinka News 25/05/2022 25/05/2022 15:59 ...
Prime Minister Anthony Albanese in Japan to meet QUAD leaders 25/05/2022 11:17 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
View More