Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee

Source: Supplied

Wär miäkdur në Werribee ke pane kuɛɛt ke pane Thudän cïŋ në ye baai baŋë acïï rɛ̈ɛ̈c ke yök. Nagmeldin Osman ee nin baai kenë mïthke ku jɔl ya tiŋde. Në wɛ̈ɛ̈ric go mac ɣöt dɔm. Wën thinden ye cɔl Ibrahim yenë ke mac jäl bë piŋ ku jɔl bɛ̈n ke kat bë wun bë lɛ̈k kë cë rɔt looi. Man ku wun abë kɛt bë yic ku yenë dɔ̈ŋ mïth ke ŋuan ɣöt. Acïï wun bë them bë mïth kony kuka kën rɔt bɛɛr bë lëu.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee 24/11/2021 09:51 ...
Podcast SAMUEL WEL MAPER PREACHING FOR SBS DINKA 15/01/2022 18:59 ...
Tïït de nyin ë mïth ku luɔɔi në Ɣöthuralia 12/01/2022 11:19 ...
Interview with Dr Deng Abiem COVID19 12/01/2022 13:35 ...
Summit for Democracy and Peace in South Sudan with Dr Peter Biar Ajak 29/12/2021 43:15 ...
SBS Dinka News 24/11/2021 25/11/2021 13:43 ...
Wuɔk ye kɔc kuɔny bïk yök në luɔɔi në Victoria 24/11/2021 14:32 ...
SBS Dinka News 21/11/2021 21/11/2021 13:24 ...
SBS Dinka News 17/11/2021 17/11/2021 11:03 ...
Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth 17/11/2021 10:32 ...
View More