Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Akumaai aye keek thïïc bïï lɔ nhial ɣöötic ku bïk dac dhuɔ̈k piny

A rental sign is displayed outside an apartment complex in Sydney Source: Getty Images

Kɔc ke ye jam rör kɔc rɛ̈ɛ̈r në Australia aye keek bɛɛr thïïc bë akuma kony në dhukpiny ëë ɣööt. Ne ye mɛn aye lueel ya kɔc juïc tɔ̈ keke juɔ̈ɔ̈r në ye mɛn atɔ̈ keke nɔŋ ka gumkɛ̈ keek.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Akumaai aye keek thïïc bïï lɔ nhial ɣöötic ku bïk dac dhuɔ̈k piny 05/02/2022 09:38 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More