Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Hellen Berberi: ‘Excessive payments of dowries in Dinka communities makes younger people poor’

Fair work commission announces rise in the minimum wages. Source: RBA

Në ciɛ̈ŋë Jiɛ̈ŋ yic, ke kɔc ye thïïk në ɣɔ̈k ku wäär keka cïï riɛ̈ŋë piny bë waar. Në ye mɛn ke kɔc aye thïïk në wëu ku yekënë atɔ̈ ke nɔŋ anuaandït cë bɛ̈n thïn të nɔŋ kɔc cïŋ pinyë Australia. Hellen Berberi atɔ̈ ke jam në të cenë pïïr rɔt war thïn ku anuan tɔ̈ ke bɔ në thïïk cë keek ya looi. Në ye mɛn, ke wëu juïc aye keek lööm të nɔŋ raan thïk k una lɔ thïïk riäk, keka rin yic bë keek dhuɔ̈k ciɛ̈n. Piɛ̈ŋë në ye jamë

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Hellen Berberi: ‘Excessive payments of dowries in Dinka communities makes younger people poor’ 04/03/2022 10:25 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More