Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Lunar New Year 2022: Your ultimate guide for events in Australia

Source: City of Sydney Source: City of Sydney

Runë Lunar New Year man tɔ̈ ke ye cäm yac në kuɛɛt ke Aɛia ku jɔl ya Cäinïïth atɔ̈ ke cë gɔl në ye mɛn k una kɔɔr bay a biän në yai ke të lëëk në ɣän benë ke ye looi thïn atɔ̈ ke cë juiir në ye athöör ë yic. Piŋ ajuiɛɛrë ɣän benë ke ye looi thïn në ɣään wääc në Australia.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Lunar New Year 2022: Your ultimate guide for events in Australia 02/02/2022 07:08 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More