Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Mamer ë Thuc ee bɔ̈ panë Ɣothuraliɛ ke ye abakök kuke rɛ̈ɛ̈c bë looi. Ye ciɛ̈t ke bë dhuɔ̈k ciɛ̈n?

Mamer Thuch came to Australia in 2008. Source: SBS News

Mamer Thuc ee bɔ̈̈ panë Ɣothuraliɛ kenë man ku yen acenë pïïr ran bë waar. Kenë bɔ̈̈ ke ye abakök ku cë nɔŋ rɛ̈ɛ̈c cë bë looi, keka cenë athöörden lëu been rëër panë ee bë teem kɔ̈̈u ku leerë ɣönëdöm. Në ye mɛn keka ye luel ya bë dhuɔ̈̈k nom panë junub kuka ye man luel ye ka cën raan dɔ̈̈ŋ kenë ɣɛn.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Mamer ë Thuc ee bɔ̈ panë Ɣothuraliɛ ke ye abakök kuke rɛ̈ɛ̈c bë looi. Ye ciɛ̈t ke bë dhuɔ̈k ciɛ̈n? 21/10/2020 20:19 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More