Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Biör Aguër Kuir ee buŋ tueŋde gɔ̈ɔ̈r në akölköl ɣɔn ye abakök

Author Bior Aguer Kuir Source: supplied

Biör Aguër Kuir ee mɛnhë ye run thiɛ̈rrou ku rou kunë ye mɛn ee buŋ tueŋde acë gɔ̈ɔ̈r ke ye biän lueel en akölkölden cen cath thïn në jääl në Kakuma agut cë Adelaide në 2004. Në wël cë kek gɔ̈ɔ̈r në buŋde yic, keka pïïr mɛnhe cë rëër ke ye abakök ku pïïr piɛth cen bɛ̈n në Australia.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Biör Aguër Kuir ee buŋ tueŋde gɔ̈ɔ̈r në akölköl ɣɔn ye abakök 24/10/2020 12:44 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More