Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

“Diäär ke kuɛɛt cë piac bɛ̈n pane Australia acë kɔc bë keke ya waan në jamë tɔŋbaai yic”,”

Chair of the Harmony Alliance Nyadol Nyuon Source: AAP

Në amatë diäär wär cë looi në nïïn ke rou, ke Nyadöl Nyuɔn ee ye raantöŋë kɔc ëke cë jam kunë ye jamë yic keka cë luel ye diäär ke kɔc piac bɛ̈n pane Australia acë kɔɔr bë keek ya nyääŋ ciɛ̈n të jiɛmë në tɔŋbaai. Aye kɔc nɔŋ ka gumkɛ̈ keek ëya kuka cë kee be ya nyääŋwei.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“Diäär ke kuɛɛt cë piac bɛ̈n pane Australia acë kɔc bë keke ya waan në jamë tɔŋbaai yic”,” 08/09/2021 09:17 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More