Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Panë NSW ee kɔc 633 yök keke tuany në COVID-19

SBS Dinka stringer Augustino Akuar Dut Source: SBS

Në NSW na dhiɛc ke yïn kenë tom keka kɔɔr ba akëmdu thïïc ku bë ajuiɛɛr eben yïn lɔ toom cɔk tɔ̈. Në ye mɛn në NSW ku apuruk atɔ̈ keke cë keek yiɛ̈n riɛɛr lëu benë keek ke raan cath abac dɔm ku bïk kuum nëŋö acën të kuɛny en löŋ cök. Yekenë ka cenë Akuar Dut ye wëlkɛ̈ luel në jamde ë ye man miäknë.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Panë NSW ee kɔc 633 yök keke tuany në COVID-19 18/08/2021 14:59 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More