Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Nyadol Nyuon:’Diär muk temporary visas aye guɛl keke ye yaaŋdït nɔŋ toŋ yök në bɛ̈iken yic’

Nyadol Nyuon is the new chair of Australia’s Harmony Alliance Source: Supplied

Nyadöl Wilyom Nyuɔn Bäny abë jam në National Press Club ke yenë ye ɛ̈ny akutë Harmony Alliance: Migrant and Refugee Women for Change ku bë cäär cë looi në pïïrë diär lɔ luɛl bëyic. Në ye cäärë yic, ke ka benë ke jam thïn aye ka gum diär keek ku jɔl ya të lëu benë kek kuɔny thïn ëya.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyadol Nyuon:’Diär muk temporary visas aye guɛl keke ye yaaŋdït nɔŋ toŋ yök në bɛ̈iken yic’ 26/06/2021 09:38 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More