Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Nyibil Amum:‘Kë cɔk ɣɛn cath ee ba kɔc lɛ̈k në tuany ë nom ku bë mïth kony’

Nyibil Amum Okech on road to ACT on the 09/03/2022 Source: Ajak Deng Chiengkou

Nyibil Amum Okec ee gɔl cäth në köl wäär ke pɛi ye nïïn dhorou penë diäk ke lɔc ACT ku bë jäl bɛɛr lɔ bɛɛr yic NSW. Nyibil akɔɔr bë kɔc lɛ̈k në tuanyë nom ku jɔl ya të lëu benë kɔc ya kuɔny thïn kɔc cë tuany. Mɛnhë Nyibil ye cɔl Oyiti ee thou në run wär kenë ruk rɔt. Tuany cë mïth cɔk tuany në ke nïïm akɔɔr bë piŋ ku bë nɔŋ dhɔ̈l yenë ke yen kony.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyibil Amum:‘Kë cɔk ɣɛn cath ee ba kɔc lɛ̈k në tuany ë nom ku bë mïth kony’ 12/03/2022 10:21 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More