Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

'Pïïrda tɛ̈n në Libya arac apɛi kuke Nhialic yen buk lɔ̈ŋ'

A spokesman for the Libyan coast guard says 115 migrants have been rescued off of Libyan shores. (AAP) Source:

Kɔc ye rïnythii kunë ke jɛ̈l piny Junub Thudän acenë kɔc juïc ke keek lɔ kɛɛn pane Lïbiɛ në ye mɛn kuka cën të leerë keek tueŋ. Ayïkkï wïc bïk lɔ pinyë Yirope ku pïïr tɔ̈ kek thïn atɔ̈ ke cë nuëën apɛi. Kɔc kɔ̈k ke keek aye keek ɣaac ku ye kɔc kɔ̈k yɔŋ. Wäär ke wuɔk ke cë jam wuɔnë raan tök kukë cë bë luel yenë kë yelɛ̈.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'Pïïrda tɛ̈n në Libya arac apɛi kuke Nhialic yen buk lɔ̈ŋ' 16/10/2021 08:26 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More