Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Bɛ̈nyë Panë Ɣothuraliɛ man ye Prime Minister Scott Morrison ee jam ye ka nɔŋ awänyë cë lɔr looi

Prime Minister Scott Morrison at the National Press Club in Canberra, Tuesday, February 1, 2022. Source: AAP

Bɛ̈nyë Panë Ɣothuraliɛ man ye Prime Minister Scott Morrison ee jam ye ka nɔŋ awänyë cë lɔr looi në leer cenë wäl cɔk gääu ke cë dɔc lɔ bëyic wäär gɔlë bëc rɔt. Bɛ̈ny ee bë jam ëya cë man adɛ̈ ke anuan cë bɛ̈n në ɣän ke muŋë kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n acën raan ëcë yen tak ke bë rɔt looi yeya. Në ye akölëkölë yic ke yïn bë piŋ në të cenë beny rɔt luɔi thïn pane Australia në thɛɛk cë lɔ ke 24.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Bɛ̈nyë Panë Ɣothuraliɛ man ye Prime Minister Scott Morrison ee jam ye ka nɔŋ awänyë cë lɔr looi 02/02/2022 10:51 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More