Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 02/02/2022

SBS Dinka News Source: SBS

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ keke caal cë man adɛ̈ ke pane Auɛtralian cen në COVID-19 kɔc ke 74 nɔ̈k. Panë Victoria kenë panë New South Wales atɔ̈ keke ye bɛ̈I ŋäär tueŋ në kɔc cë thou. Në biän Rapid Antigen Test man tɔ̈ ke yenë kɔc them gup baai atɔ̈ ke bë yiɛ̈n mïïth ke thukul agokɛ̈ ke gup ya them baai ke raan ë keek kën guɔ lɔ në thukulic. Abë ya looi në arou në wiik yic ku bë meth nyic län cïn en guɔ̈p bëc.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 02/02/2022 02/02/2022 15:09 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More