Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 05/02/2022

SBS Dinka News Source: SBS

Aye akëm luel cë man adɛ̈ ke akeerë kɔc cë keek tääc pane akëëm ee lɔ ke dhuk ye nom piny ku në ye mɛn ke kɔc thou ajuïc. Në Victoria në yekölë ke kɔc ke 41 atɔ̈ keke cë thou në tuanyë COVID-19. Bɛ̈ny beer Scott Morrison cök atɔ̈ ke cë thïïk bë päl awäny në lɛ̈t ë cen bɛ̈ny ŋäär baai lat. Bɛ̈nyë kake pialë guɔ̈p pane QLD ee akuma ë pɛ̈dërɔl gɔ̈k në ajuiɛɛr ë ciɛ̈n gël lɔ cök të nɔŋ kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n ku cïï beck e nɔk keke kënë keek bɛr toom në kërë diäk.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 05/02/2022 05/02/2022 14:00 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More