Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

SBS Dinka News 05/06/2021

SBS Dinka News Source: SBS

Në yekölë ke kɔc kedhïc ake bɛɛr yök ke cïï tuanyë COVID-19 ke dɔm ku në ye mɛn. Akuma ë Victoria acar awuɔk bɔ̈ kenë akeer jöt ë tuanyë COVID-19 ye cɔl Delta ku Kappa. Panë cenë kɔc wuɔk thïn atɔ̈ ke nɔŋ yic mïïth ku adiɛɛr ee cë man adɛ̈ ke ye tuanyë alëu bï bmïïth ɣook.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 05/06/2021 05/06/2021 14:04 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More